Zaświadczenie o zarobkach do ZUS wzór

16.00 

Pracodawcy zatrudniający emerytów i rencistów mają obowiązek składania zaświadczenia o ich zarobkach do ZUS na początku każdego roku kalendarzowego.

Obowiązek ten ma charakter podwójny, co oznacza, że zarówno emeryt i rencista, jak i zakład pracy mają obowiązek poinformować ZUS o dochodach osiągniętych przez emeryta i rencistę w ubiegłym roku. Zaświadczenie o zarobkach do ZUS składa się do końca lutego. 

Jeśli zarobki emeryta lub rencisty przekroczą określony limit kwotowy, może dojść do zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia emerytalnego czy rentowego. Zaświadczenie o zarobkach do ZUS chroni emeryta i rencistę przed utratą takich świadczeń. Obowiązku złożenia takiego dokumentu nie warto więc ignorować. 

Zaświadczenie musi zawierać kilka wymaganych elementów formalnych jak dane świadczeniobiorcy, dane płatnika składek (pracodawcy) czy wysokość osiągniętego przychodu w wymiarze miesięcznym i rocznym.

Do sporządzenia dokumentu można wykorzystać wzór zaświadczenia o zarobkach do ZUS.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zaświadczenie o zarobkach do ZUS wzór