Zawiadomienie o zmianie konta bankowego – wzór

16.00 

Zmiana numeru rachunku bankowego jest najczęściej skutkiem zmiany rodzaju posiadanego konta lub całkowitej zmiany banku. Niezależnie od przyczyny zaistnienia takiej zmiany warto pamiętać, że numer rachunku powinien zostać zaktualizowany przez jego posiadacza między innymi w urzędach, instytucjach czy u pracodawcy.

Zaktualizowanie takich informacji to obowiązek posiadacza rachunku. Co więcej, to w jego interesie leży jak najszybsze zawiadomienie o zmianie konta bankowego – zwłaszcza u podmiotów, od których otrzymuje świadczenia pieniężne, np. wynagrodzenie, zasiłek, rentę.

Informacja o zmianie numeru konta to proste pismo, w którym trzeba ująć jednak kilka niezbędnych elementów formalnych.

Zawiadomienie o zmianie konta bankowego poza nowym numerem rachunku musi uwzględniać też dane osobowe właściciela konta oraz datę, od której obowiązuje zmiana. Pismo nie wymaga uzasadnienia ani dodatkowych wyjaśnień – ma charakter wyłącznie informacyjny. 

Niezwłocznie po zmianie numeru rachunku, warto wykorzystać wzór zawiadomienia o zmianie konta bankowego, aby wypełnić druk swoimi danymi i złożyć na ręce pracodawcy, organu rentowego czy instytucji takiej jak ośrodek pomocy społecznej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zawiadomienie o zmianie konta bankowego – wzór