Zbiorowe podanie o podwyżkę – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać zbiorową prośbę o podwyżkę wynagrodzenia? Pracodawcy rzadko z własnej inicjatywy proponują swoim pracownikom podwyżkę wynagrodzenia. Mimo to osoby asertywne są w stanie ubiegać się o taką podwyżkę samodzielnie, podczas osobistej rozmowy z szefem czy też pisemnie.

Najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest jednak zbiorowe podanie o podwyżkę, czyli grupowe pismo, które dotyczy podwyższenia pensji wszystkim pracownikom. Jak je przygotować, aby wywołało oczekiwane skutki, czyli podwyżkę pensji?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zbiorowego podania o podwyżkę, który pobierzesz powyżej.

Kiedy i dlaczego warto złożyć zbiorowe podanie o podwyżkę?

Grupowe podanie o podwyżkę to pismo, pod którym podpisuje się więcej niż jedna osoba. Składając taki wniosek, nie trzeba obawiać się stresujących rozmów z szefem czy zwolnienia. Wręcz przeciwnie, to pracodawca powinien obawiać się, czy w przypadku odrzucenia prośby nie straci większego grona pracowników.

Zbiorowe podanie o podwyżkę wynagrodzenia jest więc rozwiązaniem bezpieczniejszym i wygodniejszym dla pracowników. Utrudnia też pracodawcy zignorowanie takiej prośby.

Kiedy warto złożyć grupowe podanie o podwyżkę? Będzie ono uzasadnione, jeśli pracownicy zasłużyli na wyższe pensje, ponieważ:

 • pracują w firmie od wielu lat i nigdy nie otrzymali podwyżki,
 • posiadają lepsze umiejętności niż inne osoby zatrudnione,
 • stale podnoszą swoje kwalifikacje,
 • osiągają bardzo dobre wyniki,
 • przyjmują dodatkowe obowiązki, a nie otrzymują za to premii.

Jaki jest najlepszy moment na podanie o podwyżkę?

Chociaż zbiorowy wniosek o podwyżkę wynagrodzenia ma większy potencjał niż wniosek indywidualny, to nadal warto złożyć go w odpowiednim momencie, aby nie zaprzepaścić swojej szansy na pozytywną odpowiedź przełożonego.

Najkorzystniejsza chwila to czas tuż przed zakończeniem roku rozliczeniowego, czyli okres poprzedzający podsumowania i planowanie budżetu na kolejny rok. To właściwie jedyny dobry moment na uwzględnienie w tym budżecie podwyżek dla wszystkich pracowników.

Niemniej jednak w firmie mogą przydarzyć się też inne sprzyjające udzielaniu podwyżek okoliczności, na przykład:

 • osiągnięcie bardzo dobrego wyniku finansowego,
 • pożegnanie innych pracowników (bez zatrudniania nowych – obecni przejmują dodatkowe obowiązki),
 • osiągnięcie znaczącego sukcesu przez pracowników,
 • zdobycie nowych kwalifikacji,
 • rozpoczęcie przygotowań do nowego, wymagającego projektu.

Jak napisać zbiorowe podanie o podwyżkę?

Do przygotowania wniosku o podwyżkę zbiorową warto wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór podania o podwyżkę grupową, który ułatwia sporządzenie pisma zawierającego wszystkie niezbędne elementy formalne.

Dokument uwzględnia między innymi:

 • oznaczenie daty i miejsca,
 • dane pracowników wnioskujących o podwyżkę: imię, nazwisko powiązane z zajmowanym stanowiskiem,
 • dane pracodawcy (lub dane osoby decyzyjnej) i dane firmy,
 • odpowiedni nagłówek,
 • treść podzieloną na wstęp, rozwinięcie z uzasadnieniem, zakończenie,
 • prośbę dotyczącą pozytywnego rozpatrzenia podania,
 • podpis pracownika.
Oficjalne pismo o podwyżkę wynagrodzenia powinno być rzeczowe, krótkie i utrzymane w stanowczym tonie. Pracownicy muszą wyjaśnić w nim w pierwszej kolejności, jaki jest cel sporządzanego przez nich wniosku.

Ze wstępu ma wynikać, że wszyscy ubiegają się o sprawiedliwą podwyżkę wynagrodzenia. Prośba nie może pozostać jednak nieuzasadniona, dlatego należy wyjaśnić we wniosku, dlatego pracownicy na taką podwyżkę zasłużyli.

Warto pamiętać przy tym, że użyte argumenty powinny mieć znaczenie również z perspektywy przełożonego. Wyjątkiem jest podanie o podwyżkę inflacyjną – tutaj argumenty mogą nie łączyć się z wynikami pracowników, lecz z sytuacją panującą na rynku.

Kwota podwyżki

Pracownicy często zastanawiają się, czy w swoim wniosku o podwyżkę wynagrodzenia powinni wskazywać pracodawcy konkretną kwotę. Należy wziąć pod uwagę, że podanie o podwyżkę będzie bardziej rzeczowe i konkretne, jeśli pracownik wskaże w nim, ile chciałby zarabiać.

Może to być wynagrodzenie w kwocie netto lub brutto – nie ma to większego znaczenia. Jeśli pracownik nie chce operować kwotami, ma możliwość posłużenia się określeniem procentowym.

Żądanie kwoty podwyżki można nieco zawyżyć, aby dać pracodawcy szansę na jej negocjowanie. Z drugiej jednak strony nie można też przesadzić z takim zawyżeniem. Propozycja powinna być racjonalna, dlatego najbezpieczniej będzie porównać stawki wynagrodzeń za taką samą pracę w innych firmach i wyciągnąć z nich średnią.

Uzasadnienie wniosku o podwyżkę

W praktyce pismo o podwyżkę wynagrodzenia często da się podeprzeć nie jednym, a wieloma argumentami. Najczęściej w podobnych wnioskach pracownicy powołują się na:

 • wykonywanie wielu dodatkowych obowiązków, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością,
 • dużymi osiągnięciami, które przełożyły się na zyski dla firmy,
 • stałym podnoszeniem swoich kwalifikacji od momentu zatrudnienia,
 • brakiem podwyżek pomimo lepszych kwalifikacji i większej ilości obowiązków,
 • wyróżnianiem się na tle innych pracowników pod względem umiejętności, wiedzy, doświadczenia, osiągnięć,
 • rosnące koszty życia,
 • wyższe wynagrodzenie osób zatrudnionych w innych firmach na takim samym stanowisku.
Wszystkie tego typu argumenty mogą pojawić się we wniosku i znacznie prawdopodobieństwo otrzymania podwyżki. Istnieją jednak również takie uzasadnienia, których nie powinno się ujmować w podobnym podaniu.

O ile wyliczanie własnych sukcesów zawodowych i podkreślanie rosnących kompetencji jest jak najbardziej wskazane, tak już powoływanie się na szczegóły związane z sytuacją osobistą każdego pracownika lepiej sobie darować.

Nie należy to bowiem do kwestii, które mogą w takim kontekście interesować pracodawcę. Nie warto więc powoływać się na problemy finansowe, zobowiązania, czy okoliczności życia prywatnego.

Poza tym nie należy też porównywać się do innych pracowników na tym samym stanowisku, wskazując, iż niesłusznie zarabiają więcej, jeśli nie zna się ich kompetencji i wyników. Zdecydowanie odradza się również stosowanie we wniosku o podwyżkę gróźb czy szantaży, np. dotyczących odejścia z pracy w przypadku odmowy czy też celowego pogorszenia jakości pracy.

Co ważne, podanie o podwyżkę wynagrodzenia można pozostawić bez uzasadnienia, jeśli celem pracowników jest ustalenie spotkania z szefostwem, podczas którego argumenty uzasadniające podwyżkę zostaną przedstawione przełożonym w trakcie bezpośredniej rozmowy. Jest to rozwiązanie bardziej stresujące, ale niekiedy skuteczniejsze.

Zdanie końcowe

Jak napisać podanie o zbiorową podwyżkę wynagrodzenia? aby zbiorowy wniosek o podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników wywołał oczekiwane efekty, powinien spełniać pewne wymagania formalne. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy wzór zbiorowego podania o podwyżkę, który pobierzesz na samej górze.

Oprócz formy i schematu takiej prośby warto też zwrócić uwagę na prawidłowe uzasadnienie podania, bo to od niego w głównej mierze zależeć będą dalsze losy pracowników w kwestii podwyżki wynagrodzenia.

Pozostaje jeszcze kwestia doręczenia prośby o podwyżkę wynagrodzenia, tutaj wszystko zależy od sposobu i formy komunikacji na linii pracownik – pracodawca. Jeśli kontakt z szefem lub przełożonym jest mocno sformalizowany – nie obędzie się bez złożenia odpowiednich wniosków w formie wyłącznie pisemnej.

W ogromnej większości firm, załatwienie spraw pracowniczych odbywa się właśnie na drodze formalnej czyt. pisemnej.

Kończąc już: do uzyskania podwyżki wynagrodzenia najlepiej wystąpić do szefostwa jako grupa pracowników oczekujących zwiększenie wynagrodzenia. Podanie takie powinno być pismem formalnym, jednak warto zwrócić się do pracodawcy z „uprzejmą prośbą”.

W niektórych branżach o zbiorową podwyżkę najlepiej aplikować na koniec roku finansowego nie jest to jednak zasadą, od której nie ma wyjątków. Okres przyznawania podwyżek w każdej firmie może być inny i pracownicy sami powinni wiedzieć, kiedy i w jakim okresie warto starać się o podniesienie wynagrodzenia.

Powodzenia!

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zbiorowe podanie o podwyżkę – wzór
 1. Pismo mogę polecić, szybka wysyłka od razu po zakupie wzoru.