Wniosek o podwyżkę inflacja – wzór

16.00 

Podanie o podwyżkę inflacyjną składa się do pracodawcy, jeśli w kraju miejsce ma wysoka inflacja. Podwyżka inflacyjna to nic innego jak waloryzacja wynagrodzenia o wskaźnik inflacji wyrażony w ujęciu rocznym publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Niestety samo pojęcie podwyżki inflacyjnej nie występuje w przepisach prawa pracy ani też w Kodeksie pracy, czy innych aktach prawnych. Podwyżka taka jest po prostu rozumiana jako rekompensata dla pracownika, za zmniejszoną siłę nabywczą pieniądza, której powodem jest inflacja.

Waloryzacja wynagrodzeń o wskaźnik inflacji jest bardzo sprawiedliwą próbą utrzymania wysokości wynagrodzenia dla pracowników w odzwierciedleniu do obecnej finansowej sytuacji w kraju – szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego.
Zamiast podwyżki inflacyjnej – pracodawca może też wypłacić pracownikowi jednorazowy dodatek inflacyjny.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o podwyżkę inflacja – wzór