Czynny żal za zgłoszenie darowizny po terminie – wzór

16.00 

Otrzymanie darowizny, czyli zawarcie umowy darowizny, jest jedną z tych czynności cywilnoprawnych, które należy zgłosić do urzędu skarbowego celem zapłacenia należnego podatku lub uzyskania zwolnienia od obowiązku uiszczenia podatku.

Na zwolnienie z obowiązku podatkowego mogą liczyć osoby otrzymującej darowiznę do osoby bliskiej, z tak zwanej pierwszej grupy podatkowej. Zwolnieniu podlega darowizna w kwocie nieprzekraczającej 10 434 zł na przestrzeni 5 lat.

Konieczne jest jednak zgłoszenie darowizny do US w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny.

Niezgłoszenie darowizny traktowane jest przez urząd skarbowy jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – w zależności od wysokości należnego podatku. Karą za takie wykroczenie jest natomiast podwyższenie stawki podatku do maksimum (20%) oraz dodatkowa grzywna w wysokości do 720 stawek dziennych. 

Aby uniknąć kary za niezgłoszenie darowizny, podatnik powinien:

  • jak najszybciej zgłosić darowiznę i zapłacić należny podatek z odsetkami,
  • złożyć czynny żal, czyli pismo wyjaśniające, dlaczego podatnik nie dopełnił swojego obowiązku w terminie.

Czynny żal za zgłoszenie darowizny po terminie pozwala uniknąć konsekwencji karnoskarbowych. Nie zwalnia jednak od obowiązku uregulowania należności i złożenia zaległej deklaracji. Aby móc skorzystać z instytucji czynnego żalu, podatnik musi przyznać się do winy, zanim US sam dowie się o popełnieniu przestępstwa. 

Czynny żal powinien zawierać wyjaśnienie przyczyn niedopełnienia obowiązku przez podatnika. Można powołać się w nim między innymi na brak wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów skarbowych.

Pismo powinno zawierać również oznaczenie osób współdziałających w popełnieniu wykroczenia. Czynny żal będzie nieskuteczny, jeśli fiskus już prowadzi postępowanie w sprawie popełnionego wykroczenia. 

Pismo należy wnieść do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Podatnik powinien dołączyć do niego potwierdzenie złożenia deklaracji i opłacenia podatku od darowizny lub oświadczenie dotyczące planowanego terminu realizacji tych czynności.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Czynny żal za zgłoszenie darowizny po terminie – wzór