Zgłoszenie wierzytelności do syndyka – wzór

16.00 

Zgłoszenie wierzytelności do syndyka to instytucja prawna, na mocy której wierzyciel może zgłosić swój udział w postępowaniu upadłościowym. Jeśli wierzyciel chce uczestniczyć w takim postępowaniu, musi doprowadzić do ustalenia jego wierzytelności, a to wymaga zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Należy pamiętać, że zgłoszenie wierzytelności do syndyka odbywa się na piśmie, a stosowny dokument trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach. Czas na zgłoszenie wierzytelności określa sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Zasadniczo, termin ten wynosi zwykle 30 dni od dnia obwieszczenia upadłości w Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

Aby przygotować pisemne zgłoszenie wierzytelności, wierzyciel może wypełnić gotowy wzór – wzór zgłoszenia wierzytelności do syndyka. Dokument uwzględnia dane identyfikacyjne wierzyciela, określenie wierzytelności, oznaczenie stanu sprawy oraz numer rachunku bankowego wierzyciela.

Do pisma trzeba dołączyć dowody uzasadniające zgłoszenie, na przykład rachunki, umowy, faktury VAT. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgłoszenie wierzytelności do syndyka – wzór