Zgoda małżonka na zawarcie umowy najmu – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Mieszkanie, które ma więcej niż jednego właściciela, nie może zostać wynajęte bez zgody wszystkich współwłaścicieli. Dotyczy to również nieruchomości należących do małżonków, czyli wchodzących w skład majątku wspólnego.

Zgoda małżonka na zawarcie umowy najmu jest konieczna, aby umowa najmu lokalu była ważna w świetle przepisów prawa. Bez takiej zgody umowa nie będzie obejmowała stron żadną ochroną prawną.

Jeśli wynajmującym mieszkanie jest jeden z małżonków, najemca powinien domagać się przedstawienia zgody drugiego małżonka, najlepiej na piśmie. Zgodę może zawierać także sama umowa najmu w formie odpowiedniej klauzuli.

Ważność umowy zależy od potwierdzenia jej przez drugiego małżonka, zatem wypełniony wzór zgody małżonka na zawarcie umowy najmu jest kluczowy przede wszystkim z perspektywy najemcy. Bez tej zgody umowa jest „bezskutecznie zawieszona”. 

Bezskutecznie zawieszona umowa najmu nie obejmuje najemcy ochroną, jaką przewidują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Zatem w interesie najemcy jest dopilnowanie, by do jego umowy najmu została dołączona pisemna zgoda małżonka na zawarcie umowy najmu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda małżonka na zawarcie umowy najmu – wzór