Zgoda na zabieg kosmetyczny – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Gabinety kosmetyczne coraz częściej pobierają do swoich klientów pisemne zgody na wykonanie konkretnego zabiegu, co ma na celu przede wszystkim ułatwić rozwiązywanie ewentualnych problemów czy sporów w przyszłości. Dotyczy to nie tylko klientów małoletnich, którzy na wykonanie zabiegu potrzebują zgody rodzica lub opiekuna prawnego, ale wszystkich klientów decydujących się na zabieg.

Jakie elementy powinna zawierać zgoda na zabieg kosmetyczny? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz powyżej:

Po co zgoda na zabieg kosmetyczny?

Zgoda na zabieg kosmetyczny coraz częściej pobierana jest od klientek gabinetów medycyny estetycznej czy gabinetów kosmetycznych zarówno w przypadku zabiegów prostych, jak i tych bardziej inwazyjnych.

Uzyskanie takiej zgody na piśmie okazuje się pomocne przy rozstrzyganiu różnych kwestii spornych. Pismo pozwala udowodnić przede wszystkim to, że klientka zgodziła się na zabieg i związane z nim czynności.

Pisemna zgoda pozwala wyeliminować także ryzyko ewentualnych komplikacji i ułatwia rozwiązywanie sporów. Stanowi tak naprawdę ostatni element procedury i pełni rolę informacyjną, przygotowując klientkę do zabiegu.

Informuje zarówno o jego przebiegu, jak i o ewentualnych skutkach ubocznych. Pozwala upewnić się, że klientka świadomie zgadza się na zabieg – zna wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz powikłania, jakie mogą pojawić się po jego wykonaniu.

Zgodę na zabieg można porównać do umowy, takiej jak umowa najmu. Najpierw najemca i wynajmujący ustalają zasady najmu, a potem podpisują umowę, która dokumentuje te ustalenia.

Nie inaczej jest w przypadku zabiegu kosmetycznego. Pisemna zgoda zawierająca szereg informacji na temat zabiegu potwierdza ustalenia stron i stanowi dowód na wypadek ewentualnego sporu.

Co powinna zawierać zgoda na zabieg kosmetyczny?

Tak zwany formularz świadomej zgody na zabieg kosmetyczny nie byłby skuteczny, gdyby nie informował klienta lub klientki o:

 • celu zabiegu,
 • przebiegu zabiegu,
 • wskazaniach do zabiegu,
 • przeciwwskazaniach do zabiegu,
 • możliwych powikłaniach po zabiegu,
 • efektach zabiegu,
 • zaleceniach przed zabiegowych i pozabiegowych.

Przykładowy formularz zgody na zabieg może uwzględniać między innymi:

 • nazwę zabiegu,
 • opis zabiegu,
 • oświadczenie o poinformowaniu klienta na temat: przeciwwskazań do wykonania zabiegu, technice i sposobie przeprowadzenia zabiegu, pochodzeniu oraz sposobie działania preparatów stosowanych do wykonania zabiegu, możliwych do osiągnięcia efektach, możliwych powikłaniach, sposobie postępowania po zabiegu, czasie utrzymywania się osiągniętych rezultatów, minimalnej ilości zabiegów kosmetycznych, które należy wykonać, aby utrzymać efekty, ewentualnych dolegliwościach bólowych podczas zabiegu i po zabiegu,
 • oświadczenie dotyczące pełnej świadomości braku możliwości przewidzenia lub zagwarantowania oczekiwanych efektów wykonania zabiegu,
 • oświadczenie o możliwości zadawania pytań dotyczących zabiegu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zaleceniami/ostrzeżeniami i wyrażeniu świadomej zgody na zabieg,
 • podpis klienta.

Najważniejsze elementy zgody na wykonanie zabiegu powinny zabezpieczać gabinet kosmetyczny na wypadek ewentualnych sporów. Każdy tego typu dokument poza samą zgodą i czytelnym podpisem klienta lub klientki musi zawierać odwołanie do przeprowadzonych rozmów i wywiadu, a także odwołanie do informacji, z którymi klient mógł się zapoznać.

Warto w takiej zgodzie odnieść się także do kwestii efektów, zwłaszcza do braku możliwości udzielenia gwarancji, że uda się osiągnąć konkretny rezultat.

Konieczne jest też zobowiązanie klienta do stosowania się do zaleceń przed i po zabiegu – pozwala to w maksymalnym stopniu upewnić się, że zabieg leczniczy bądź kosmetyczny zakończy się sukcesem.

Dlaczego warto uzyskać zgodę na zabieg kosmetyczny od klienta?

Pisemna zgoda na zabieg chroni gabinet kosmetyczny przed wieloma problemami. Pełni rolę potwierdzenia, że klient otrzymał wszystkie ważne informacje. Z przekazania części z nich gabinet może być później rozliczany, jeśli po zabiegu wystąpią u klienta jakiekolwiek problemy.

Poza tym zgoda z odpowiednimi oświadczeniami zabezpieczy gabinet przed niezadowoleniem klienta z efektu zabiegu, a nawet przeniesie na niego część odpowiedzialności związanej z wystąpieniem ewentualnych powikłań.

Świadoma zgoda na zabiegi kosmetyczne może zabezpieczać gabinet również przed niestosowaniem się przez klienta do zaleceń, a także przed brakiem płatności za zabieg.

Kiedy zgoda na zabieg kosmetyczny jest niezbędna?

Jak wygląda kwestia wykonania zabiegu kosmetycznego z punktu widzenia przepisów prawa? Należy wiedzieć, że zgoda na zabieg kosmetyczny wykonywany bez uzasadnienia medycznego musi spełniać dwa wymogi. Po pierwsze, musi być wyrażona przez uprawniony podmiot. Po drugie, musi być udzielona po wyczerpaniu poszerzonego obowiązku informacyjnego wobec klienta.

Zabieg wykonywany będzie legalny, jeśli spełnione zostaną wymienione wyżej przesłanki, a także jeżeli zostanie on wykonany zgodnie z zasadami sztuki, przez osobę uprawnioną i gdy nie niesie za sobą dużego ryzyka. Kto może udzielić zatem zgody na zabieg kosmetyczny?

Każdy człowiek jest dysponentem takiego dobra, jakim jest zdrowie czy integralność cielesna. Jednak zgoda na zabieg musi zostać udzielona zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, że o ile zgoda pacjenta dotyczy poprawienia lub zmiany wyglądu i obejmuje tylko lekkie, przejściowe uszkodzenie ciała, to w przypadku osób małoletnich zgodę na zabieg musi wyrazić:

 • małoletni klient,
 • rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego.

Zgoda rodzica na zabieg kosmetyczny w takich okolicznościach może przyjmować zwykłą formę pisemną. Dotyczy to jednak tylko drobnych zabiegów kosmetycznych, natomiast zgodę na poważny zabieg kosmetyczny w ich imieniu musi wyrazić sąd rodzinny.

Podobnie wygląda sprawa w przypadku osób ubezwłasnowolnionych. W ich imieniu zgodę na zabieg może wyrazić opiekun prawny, kurator lub sąd.

Zgoda klienta na zabieg kosmetyczny a zabiegi seryjne

Czy w przypadku zabiegów kosmetycznych seryjnych np. z użyciem lasera, czy makijaż permanentny należy sporządzić jedną, czy wiele zgód klienta na wykonanie zabiegu? Najlepszym rozwiązaniem jest podpisywanie przez klienta formularza przed każdym zabiegiem oddzielnie.

Jeśli jednak gabinet nie stosuje takiego rozwiązania, powinien upewnić się, że od ostatniej wizyty klienta nic się nie zmieniło oraz że ponownie został on poinformowany o wszystkich istotnych kwestiach, czyli o skutkach niepożądanych, zaleceniach przed i pozabiegowych oraz spodziewanych efektach.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zgoda na zabieg kosmetyczny – wzór
 1. Wszystko się zgadza, mogę polecić wzór zgody.