Zgoda współwłaściciela na remont – wzór

16.00 

Zgoda współwłaściciela na remont domu czy mieszkania pozwala uniknąć sytuacji spornych i konfliktów, które mogą zakończyć się w sądzie. Co do zasady, w przypadku remontu potrzebna jest zgoda większości lub wszystkich współwłaścicieli – zależnie od zakresu planowanych prac. 

Zgoda współwłaściciela na remont uzyskana od wszystkich współwłaścicieli jest wymagana w sytuacji, kiedy planowane prace wiążą się z istotną ingerencją w konstrukcję budynku, np. z wyburzeniem ściany.

Natomiast drobne prace remontowe – malowanie ścian, zmiana pokrycia podłogi – każdy ze współwłaścicieli może wykonać we własnym zakresie.

Nie oznacza to jednak, że również w takim przypadku nie warto uzyskać pisemnej zgody, która będzie pełniła rolę dowodową i zabezpieczy interes inwestora.
 

Wzór zgody współwłaściciela na remont to dokument, który należy wypełnić danymi osobowymi współwłaściciela, oznaczeniem nieruchomości oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z planowanymi pracami i o braku sprzeciwu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda współwłaściciela na remont – wzór