Zmiana godzin pracy przez pracodawcę – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zmiana godzin pracy polega na wprowadzeniu nowych zasad dotyczących godziny rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników. Do takiej zmiany może dojść na wniosek pracownika, za zgodą pracodawcy lub z inicjatywy przełożonego.

Zmiana godzin pracy przez pracodawcę dopuszczalna jest w każdym czasie, nawet z dnia na dzień, jeśli takie rozwiązanie zostało przewidziane w regulaminie pracy danego zakładu.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, grafik pracownika powinien obejmować co najmniej jeden miesiąc i powinien być przekazywany do wiadomości pracowników nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem pracy w danym okresie.

W praktyce zmiana godzin pracy przez pracodawcę może zostać wprowadzona w każdej chwili, a przepisy nie odnoszą się do tego, czy pracownik może sprzeciwić się takiej zmianie. 

Co więcej, zmiana godzin pracy nie musi być każdorazowo wprowadzana do treści umowy o pracę. Wzór zmiany godzin pracy przez pracodawcę dotyczy informacji, którą należy przekazać pracownikowi.

To, w jakiej formie i z jakim wyprzedzeniem trzeba poinformować o tym pracowników, powinno zostać określone w regulaminie zakładu pracy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zmiana godzin pracy przez pracodawcę – wzór