Księga wieczysta

Czym jest księga wieczysta? Księga wieczysta to dokument, w którym zapisywane są informacje o własności nieruchomości oraz o wszelkich ograniczeniach i obciążeniach dotyczących danej nieruchomości.

 

Księga wieczysta jest ważnym dokumentem, ponieważ zawiera szczegółowe informacje o nieruchomości, które mogą mieć znaczenie np. przy jej sprzedaży lub wynajęciu.

 

Informacje zawarte w księdze wieczystej są dostępne dla każdego, kto złoży wniosek o wgląd do KW.

 

Księga wieczysta składa się z kilku części, w których zapisywane są różnego rodzaju informacje. W księdze wieczystej znaleźć można m.in.:

  • dane o nieruchomości (np. adres, powierzchnia, przeznaczenie),
  • dane o właścicielu nieruchomości (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania),
  • informacje o obciążeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości (np. hipoteka, służebność, ograniczenie wieczystego użytkowania),
  • informacje o postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości (np. zajęcie komornicze).

Showing 1–16 of 17 results