Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej – wzór

16.00 

Aby sprostować treść w księdze wieczystej, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek o sprostowanie treści w KW należy złożyć w formie pisemnej i zawrzeć w nim następujące informacje:

  • opis sprostowywanej w księdze wieczystej treści;
  • przyczynę, dla której obecna treść w KW jest nieprawidłowa;
  • dane osoby lub podmiotu, który składa wniosek oraz jej interes w sprostowaniu treści księgi wieczystej;
  • dokumenty potwierdzające prawdziwość zgłaszanych twierdzeń.

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić, czy w księdze wieczystej nie ma już wpisów dotyczących sprostowywanej treści. W takiej sytuacji należy złożyć odrębny wniosek o usunięcie nieprawidłowych wpisów w KW.

Sąd rejonowy po złożeniu wniosku o sprostowanie treści księgi wieczystej wydaje postanowienie, w którym stwierdza, czy sprostowanie treści księgi wieczystej jest możliwe. Jeśli tak, sąd dokonuje odpowiednich zmian w księdze wieczystej i informuje o tym fakcie stronę, która o taką zmianę wnioskowała.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej – wzór