Wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej – wzór

17.00 

Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej oznacza zapisanie w księdze wieczystej informacji o osobie lub osobach, które są właścicielami danej nieruchomości.

Księga wieczysta jest dokumentem, w którym zapisywane są informacje o własności nieruchomości oraz o wszelkich ograniczeniach i obciążeniach dotyczących danej nieruchomości.

Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej jest ważne, ponieważ pozwala ze 100% pewnością stwierdzić, że dana osoba jest rzeczywiście właścicielem nieruchomości i że ma prawo do korzystania z niej oraz do jej wystawienia na sprzedaż lub wynajem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej – wzór