Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

16.00 

Wpis spadkobierców do księgi wieczystej oznacza zapisanie w księdze wieczystej informacji o osobach, które są spadkobiercami nieruchomości po osobie zmarłej.

Księga wieczysta jest dokumentem, w którym zapisywane są informacje o własności nieruchomości oraz o wszelkich ograniczeniach i obciążeniach dotyczących danej nieruchomości.

Wpis spadkobierców do księgi wieczystej jest ważny, ponieważ pozwala potwierdzić, że dana osoba lub osoby są rzeczywiście spadkobiercami nieruchomości i że mają prawo do korzystania z niej oraz do jej wystawienia na sprzedaż.

Aby dokonać wpisu spadkobierców do księgi wieczystej, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Wniosek taki można złożyć po zakończeniu postępowania spadkowego i po uzyskaniu przez spadkobierców prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty (np. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, dokumenty potwierdzające tożsamość spadkobierców itd.).

Po rozpatrzeniu wniosku sąd może zdecydować o dokonaniu wpisu spadkobierców do księgi wieczystej.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR