Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej – wzór

16.00 

Komornik, który prowadzi egzekucję wobec dłużnika, może zająć nie tylko jego wynagrodzenie za pracę czy środki na rachunku bankowym, ale również nieruchomość wchodzącą w skład majątku dłużnika.

W takim przypadku składa do sądu wniosek o stosowny wpis w księdze wieczystej nieruchomości. Jeśli egzekucja komornicza zostanie umorzona, dłużnik ma prawo złożyć wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej.

Wpis dotyczący egzekucji komorniczej w księdze wieczystej skutecznie odstrasza potencjalnych kupujących.

Warto wiedzieć więc, w którym momencie można wypełnić i złożyć wzór wniosku do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej. Jest to możliwe tylko w dwóch przypadkach: gdy egzekucja komornicza zostanie zakończona (dług zostanie spłacony) lub gdy egzekucja komornicza zostanie umorzona.

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej to forma przypomnienia komornikowi o jego obowiązku, ponieważ wyłącznie komornik może doprowadzić do wykreślenia wpisu z księgi. W tym celu musi złożyć do sądu stosowne pismo wraz z postanowieniem o umorzeniu bądź zakończeniu egzekucji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej – wzór