Rozwód

Czym jest rozwód? Rozwód to jedyny sposób rozwiązania małżeństwa przez sąd stosownym orzeczeniem sądowym. Orzeczenie rozwodu może żądać każdy z małżonków, jeśli w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia małżeńskiego polega na ustaniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej (uchwała z dnia 28 maja 1955 r. (I CO 5/55)).

 

Trzeba także dodać, że sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli miałoby na tym ucierpieć dobro małoletniego dziecka, nawet jeśli istnieją inne przesłanki do przeprowadzenia rozwodu.

Showing 1–16 of 21 results