Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór

16.00 

Rozwód z orzeczeniem o winie polega na tym, że sąd orzeka o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wnoszą małżonkowie, którzy są przekonani o zupełnym i trwałym rozkładzie ich pożycia, czyli o ustaniu między nimi więzi duchowej, gospodarczej i fizycznej.

Aby pozew o rozwód z orzeczeniem o winie był uzasadniony, należy wykazać w nim zawinione zachowanie drugiego małżonka, prowadzące do zupełnego rozkładu pożycia.

Będą to takie zachowania jak groźby, zdrady, porzucenie, pijaństwo czy agresja. Powód powinien posiadać dowody na takie zachowanie małżonka, a także dowody na to, że ten popełniał opisane czyny z pełną świadomością. 

Do przygotowania pozwu rozwodowego warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, który należy podeprzeć dowodami na winę małżonka.

Mogą to być między innymi zeznania świadków, raporty policyjne, obdukcje lekarskie czy inne dokumenty wskazujące na to, że małżonek przyczynił się swoim zachowaniem do rozpadu pożycia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie wzór