Polubowny podział majątku – Wzór Umowy

Kategorie: ,

16.00 

Podział majątku wspólnego może nastąpić na drodze sądowej lub pozasądowo, na drodze polubownej. Jeśli byli małżonkowie są w stanie porozumieć się w tej kwestii, polubowny podział majątku stanowi dla nich najwygodniejsze rozwiązanie.

Pozwala uniknąć stresu i nerwów, oszczędzić czas i pieniądze, a także w swobodny sposób ustalić odpowiadający obu stronom sposób dokonania podziału. 

Polubowny podział majątku wspólnego może przyjmować formę umowy zawartej w zwykłej formie pisemnej, jeśli w skład majątku nie wchodzi nieruchomość.

W pozostałych przypadkach konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Ugodę w sprawie podziału majątku można zawrzeć też przed sądem lub przed mediatorem. 

Warto zauważyć, że wykorzystując wzór umowy o polubowny podział majątku, strony mogą ustalić, jakie składniki majątku należą się pierwszemu, a jakie drugiemu małżonkowi i to w sposób całkowicie dowolny.

Podział ten nie musi być równy, a strony mają prawo ustalić też wzajemną spłatę dla tego małżonka, który otrzyma mniejszą część dobytku.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Polubowny podział majątku – Wzór Umowy