Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór

16.00 

Sporządzenie odpowiedzi na pozew pozwala pozwanemu określić swoje stanowisko w danej sprawie. Kiedy jest to odpowiedź na pozew rozwodowy, pozwany może wyrazić w niej zgodę na rozwód lub sprzeciwić się rozwodowi. Ma też szansę wnieść wniosek o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. 

Na przygotowanie odpowiedzi na pozew pozwany ma zwykle co najmniej 14 dni. Warto dopilnować tego terminu, ponieważ odpowiedź na pozew rozwodowy wniesiona później zostanie zwrócona, a wykazanej w niej argumenty nie będą uwzględnione przez sąd.

Pismo warto przygotować sprawniej w oparciu o nasz wzór odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Chociaż powód nie zawsze ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pozew, nie powinien rezygnować z takiej możliwości. Jest to bowiem jego szansa na przedstawienie swoich argumentów, a także usprawnienie przebiegu rozprawy.

Odpowiedź na pozew rozwodowy składa się w dwóch egzemplarzach, z których jeden trafia do powoda. Pismo można wysłać listem lub złożyć w biurze podawczym sądu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór