X
Znajdź prawnika
Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza – co może zabrać komornik?

Posiadając wymagalne zobowiązania, dłużnik musi się liczyć z tym, że wierzyciel będzie chciał je odzyskać w każdy możliwy sposób. Nawet jeżeli nie ma on żadnych oszczędności z których mógłby dług spłacić, najprawdopodobniej posiada ruchomości oraz uzyskuje regularne wynagrodzenie, z którego wierzyciel mógłby się zaspokoić. Oczywiście wierzyciel nie może tego...

Podział majątku w Warszawie – z adwokatem czy bez?

Sprawy rozwodowe nierozerwalnie wiążą się także z podziałem majątku. Adwokat bierze udział w tych ustaleniach, zarówno wtedy gdy, odbywają się one w ramach jednego postępowania, jak również po rozwodzie, gdy tego porozumienia nie udało się osiągnąć. Kwestie finansowe często bywają zawiłe i skomplikowane i niemal zawsze wzbudzają sporo emocji....
ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie – jak przeprowadzić postępowanie?

W sytuacji, gdy choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub występowanie innego rodzaju zaburzeń zdrowotnych powoduje, że dana osoba nie jest w stanie kierować swoimi sprawami, możliwe jest złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie. Kiedy problemy osoby chorej są tak daleko idące, iż nie jest ona w stanie w ogóle kierować swoim postępowaniem...
Brak ubezpieczenia OC

Brak ubezpieczenia OC – czy każda polisa przedłuża się automatycznie?

Każdy kierowca posiadający pojazd ma obowiązek wykupienia co najmniej polisy OC. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, jest obligatoryjne, gdyż polisa ta ma na celu chronić podmioty trzecie, nie samego kierowcę. Posiadacz pojazdu musi zadbać o ciągłość ochrony...
rękojmia wiary publicznej

Czym jest rękojmia wiary publicznej księgi wieczystej?

Co do zasady, każda nieruchomość posiada księgę wieczystą, w której zawarte są wszelkie dane na temat umiejscowienia nieruchomości, jej cech, prawa własności, obciążeń prawnych na rzecz podmiotów trzecich oraz hipotek. Z racji tego, że wszelkie zmiany zachodzące w stosunku do nieruchomości powinien zgłaszać jej aktualny właściciel, niejednokrotnie dochodzi do...
umowa o dożywocie

Umowa o dożywocie – czy możliwe jest jej rozwiązanie?

Umowa o dożywocie to dobry sposób na zagwarantowanie sobie spokojnej egzystencji na starość. Właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub jego bliskiej osobie dożywotnie utrzymanie. W praktyce, w przeważającej ilości przypadków, umowa ta zawierana jest między członkami rodziny. Osoba starsza –...
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.