Jak długo czeka się na rozwód bez orzekania o winie

W większości przypadków rozwód za porozumieniem stron przebiega szybciej i sprawniej, aniżeli rozwód z orzekaniem o winie. Jest też pod względem popularności, najczęściej wybieranym sposobem na rozwiązanie małżeństwa. Rozwód bez orzekania o winie może być przeprowadzony w przypadku małżeństw bezdzietnych, jak i małżeństw posiadających potomstwo. Zasądzenie wyroku o rozwodzie następuje przy ustaleniu o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego.
rozwód bez orzekania o winie

Co to w praktyce oznacza?

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że nie ma żadnych szans na powrót małżonków do siebie, a zupełny rozkład wskazuje na brak więzi łączących małżonków, takich jak emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Sąd bada, czy rozwód ma pozytywne przesłanki dla stron i czy są negatywne przesłanki rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Należy jednak pamiętać, że rozwód za porozumieniem stron wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Były małżonek może ubiegać się o alimenty od drugiej strony, jednak w stopniu ograniczonym.

Zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku rozwodu bez orzekania o winie były małżonek może wnieść roszczenie o alimenty w momencie, gdy znajdzie się w złej sytuacji finansowej spowodowanej utratą pracy lub chorobą i nie stać go na opłaty mieszkaniowe, zakup jedzenia lub koszty leczenia.

Były małżonek musi udowodnić przed sądem niedostatek, w którym się znalazł, przedstawiając dokumenty lub przesłuchując świadków. W przypadku zawarcia ponownego małżeństwa lub po upływie pięciu lat obowiązek alimentacyjny wygaśnie. W bardzo rzadkich przypadkach sąd może wydłużyć czas ubiegania się o alimenty.

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?

Przy rozwodzie bez orzekania o winie trzeba złożyć wniosek, który wskazuje na zgodne stanowiska małżonków, co do najważniejszych wspólnych spraw. Na jego podstawie, sąd nie orzeka o winie żadnego z małżonków. Trzeba pamiętać o tym, że w momencie, gdy jeden z małżonków zmieni zdanie i chce wnioskować o orzekanie winy, ma prawo do zmiany swojego stanowiska.

Co należy umieścić we wniosku za porozumieniem stron?

Trzeba pamiętać przede wszystkim o:

  • podaniu imion, nazwisk, adresu oraz peselu, zarówno powoda, jak i pozwanego
  • wskazaniu sądu, do którego wniosek będzie przekazany
  • kluczowe jest określenie, czy jest to pozew z orzekaniem o winie, czy za porozumieniem stron

Jak długo czeka się na rozwód bez orzekania o winie?

Większość osób chce jak najszybciej się rozwieźć i nie chce, aby sprawa rozwodowa się przedłużała. Chcą to mieć już za sobą. Od momentu złożenia pozwu, czeka się około 3 miesiące na pierwszą rozprawę. Długość oczekiwania zależy również od sądu, do którego został złożony pozew. Z pewnością rozwód przebiegnie dużo sprawniej, gdy strony dojdą do porozumienia w sprawach rozstrzyganych przez sąd, takich jak:

  • władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi
  • jak często będzie się kontaktował rodzic z dzieckiem, który na co dzień z nim nie mieszka
  • określenie wysokości alimentów na dziecko

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron postępowanie trwa zwykle krócej, aniżeli rozwód z orzekaniem o winie. Jeśli małżonkowie doszli do porozumienia w sprawie kwestii dotyczących rozstania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozwód zapadnie na pierwszej lub drugiej rozprawie.

O co może pytać sąd na rozprawie rozwodowej?

Sąd na rozprawie chce uzyskać odpowiedź, czym spowodowane jest rozstanie małżonków? Czy były kłótnie i jaki był ich powód? Nie należy odpowiadać, że nie pamiętamy powodu kłótni, ponieważ sąd może nabrać wątpliwości co do szczerości podjęcia decyzji o rozwodzie.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Kancelaria Walterowicz chętnie na nie odpowie oraz pomoże Ci w procesie rozwodowym i nie tylko.

Polecane wzory pism:

Artykuł partnera

Admin
Admin

więcej porad

W czym może nam pomóc kancelaria adwokacka?

Kancelaria adwokacka - pomoc w wielu sytuacjach Kancelaria adwokacka to miejsce, w którym spotkać można specjalistów z różnych dziedzin prawa. Zwykle z ich pomocy korzystają osoby, którym potrzebna jest jednorazowa pomoc prawna lub które poszukują osoby do reprezentowania ich przed sądem. [reklama-ads] Współpraca z profesjonalistą na każdej płaszczyźnie to gwarancja prawidłowo przygotowanej dokumentacji procesowej oraz bardzo duże szanse na wygranie sprawy. Jakie usługi oferuje kancelaria adwokacka? Kancelaria adwokacka prowadzi pomoc prawną w różnych dziedzinach prawa. Korzystając z pomocy doświadczonego, prawnika można wiele dowiedzieć się o procedurach, dokumentach czy postępowaniu w poszczególnych sytuacjach. Przy każdej sprawie warto skorzystać z pomocy adwokata, by dowiedzieć się, jakie stanowisko prezentować, jakie należy wypełnić czynności czy jakie wnioski należy przygotować. Kancelaria prawna może reprezentować interesy klienta we wszystkich rodzajach spraw przed sądami wszystkich instancji. Oznacza to, że można zwrócić się do niej praktycznie z każdym problemem związanym z prawem. Doświadczony specjalista z pewnością rozwieje wszystkie wątpliwości i poinstruuje co do kolejnych kroków, zachowując przy tym najwyższy poziom usług, zgodnie ze standardami wynikającymi z zasad etyki zawodu adwokata oraz obowiązującymi przepisami prawa. [reklama-ads] Przykładem spraw, w których kancelaria adwokacka może udzielić profesjonalnej pomocy, są między innymi sprawy: rodzinne - ustalenie alimentów, rozwody, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi; administracyjne - dotyczące prawa budowlanego, postępowań przed inspekcją nadzoru budowlanego czy pozwoleń budowlanych; gospodarcze - dotyczące przede wszystkim obsługi prawnej przedsiębiorstw; karne - obejmujące obronę skazanego lub też osoby poszkodowanej. Najlepsza kancelaria adwokacka - jak ją znaleźć? Współpraca z kancelarią adwokacką wiąże się z powierzeniem jej swoich spraw i obdarzenie adwokata dużym zaufaniem. Warto jednak korzystać z takiej pomocy, zwłaszcza gdy nie ma się wiedzy na temat swoich praw czy ich egzekwowania. [reklama-ads] Szukanie najlepszej kancelarii prawnej zwykle rozpoczyna się w Internecie, warto też wziąć pod uwagę polecenia bliskich osób. W pierwszym przypadku dobrze jest zapoznać się z opiniami klientów na temat wybranej kancelarii, po czym można już ze spokojem oddać w jej ręce prowadzenie sprawy lub też skorzystać z jej porad tudzież innych usług prawniczych. Artykuł partnera

Mały ZUS Plus na kolejny rok

Mały ZUS Plus to preferencyjny sposób rozliczania składek dla przedsiębiorców osiągających stosunkowo niewielki przychód. Dzięki uldze przedsiębiorca jest uprawniony do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w niższym wymiarze. Należy pamiętać, że preferencja nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego. Mały ZUS Plus – jak to wygląda? [reklama-ads] Mały ZUS Plus pozwala osobom prowadzącym działalność gospodarczą na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w niższym wymiarze. Ulga jest zależna od osiągniętych dochodów w roku poprzednim. Przy czym skorzystanie z niej jest już zależne od wysokości przychodów. Tak jak w latach ubiegłych, w 2022 roku z preferencji mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Na korzystanie z małego ZUS-u pozwala art. 18c pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z przepisem, oprócz limitu wspomnianych 120 tys. zł przychodu, istnieją także inne przeciwskazania. Z niższych składek nie skorzysta osoba, która: [reklama-ads] wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, względem którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności; w poprzednim roku prowadziła działalność gospodarczą krócej niż przez 60 dni; rozlicza się za pomocą karty podatkowej oraz jest jednocześnie zwolniona z podatku VAT; wykorzystała już limit obowiązywania ulgi mały ZUS lub mały ZUS plus. Limit ten wynosi w sumie 36 miesięcy. [rada]Przedsiębiorca może korzystać z instytucji mały ZUS Plus przez 3 lata. Następnie zobligowany jest przejść na „zwykły” ZUS i opłacać go przez kolejne 2 lata. Po tym okresie, jeżeli spełnia ustawowe wymogi może ponownie skorzystać z omawianej preferencji.[/rada] [reklama-ads] [uwaga]Czytaj też: Składki ZUS 2022 – jakie podwyżki niesie dla nas Polski Ład?[/uwaga] Jak wyliczyć wysokość składek społecznych? Aby wyliczyć wysokość poszczególnych składek społecznych w pierwszej kolejności należy obliczyć obowiązującą przedsiębiorcę podstawę wymiaru składek. Podstawę wyliczymy zgodnie ze wzorem: dochód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym             ____________________________________________        x 30 liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym Wynik należy dodatkowo przemnożyć przez 0,5. Po wykonaniu wskazanych działań matematycznych otrzymujemy Podstawę wymiaru składek. [reklama-ads] [pomoc]Przykład: Przyjmując, iż przedsiębiorca w 2021 nie zawiesił działalności i osiągnął: przychód w kwocie 80 000 zł dochód w kwocie 60 000 zł (przychód minus koszty). wysokości jego składek będą wyglądały następująco: 60 000 x 30 / 365 x 0,5 = 2 465,75 zł – Podstawa wymiaru składek składka emerytalna – 19,52% podstawy wymiaru – 481,31 zł składka rentowa – 8,00 % podstawy wymiaru – 197,26 zł składka chorobowa – 2,45% podstawy wymiaru – 60,41 zł składka wypadkowa – 1,67 % podstawy wymiaru – 41,17 zł składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru – 60,41 zł Przedsiębiorca zapłaci miesięcznie 840,56 zł ubezpieczenia społecznego. [reklama-ads] Dodatkowo musi on opłacać składkę zdrowotną. Przy skali podatkowej i podatku liniowym w styczniu 2022 roku wysokość składki dla wszystkich wyniesie 419,92 zł.[/pomoc] [rada] Ze składki chorobowej przedsiębiorca może zrezygnować.[/rada] Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż 365 dni, limit przychodu oraz podstawę wymiaru składek wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy Mały ZUS Plus – przedłużenie 2022 Przedsiębiorca, który chciał zacząć płacić mały ZUS Plus miał czas do 31 stycznia, aby złożyć stosowny wniosek do ZUS. Inaczej to jednak wygląda w przypadku osób, które korzystały z ulgi w ubiegłych latach. Tutaj termin do „przedłużenia” preferencji trwa do 20. lutego. Osoby, które już skorzystały z ulgi w 2021 roku i w dalszym ciągu spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się do ZUS-u z wnioskiem. Jedyne co muszą zrobić to złożyć dokumenty rozliczeniowe, tj. formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II za styczeń 2022 roku. [rada]Termin na złożenie stosownych dokumentów mija 20 lutego 2022 roku.[/rada] [reklama-ads] [informacja]Podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423).[/informacja]