Jak długo czeka się na rozwód bez orzekania o winie

W większości przypadków rozwód za porozumieniem stron przebiega szybciej i sprawniej, aniżeli rozwód z orzekaniem o winie. Jest też pod względem popularności, najczęściej wybieranym sposobem na rozwiązanie małżeństwa. Rozwód bez orzekania o winie może być przeprowadzony w przypadku małżeństw bezdzietnych, jak i małżeństw posiadających potomstwo. Zasądzenie wyroku o rozwodzie następuje przy ustaleniu o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego.
rozwód bez orzekania o winie

Co to w praktyce oznacza?

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że nie ma żadnych szans na powrót małżonków do siebie, a zupełny rozkład wskazuje na brak więzi łączących małżonków, takich jak emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Sąd bada, czy rozwód ma pozytywne przesłanki dla stron i czy są negatywne przesłanki rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Należy jednak pamiętać, że rozwód za porozumieniem stron wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Były małżonek może ubiegać się o alimenty od drugiej strony, jednak w stopniu ograniczonym. Zgodnie z art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku rozwodu bez orzekania o winie były małżonek może wnieść roszczenie o alimenty w momencie, gdy znajdzie się w złej sytuacji finansowej spowodowanej utratą pracy lub chorobą i nie stać go na opłaty mieszkaniowe, zakup jedzenia lub koszty leczenia. Były małżonek musi udowodnić przed sądem niedostatek, w którym się znalazł, przedstawiając dokumenty lub przesłuchując świadków. W przypadku zawarcia ponownego małżeństwa lub po upływie pięciu lat obowiązek alimentacyjny wygaśnie. W bardzo rzadkich przypadkach sąd może wydłużyć czas ubiegania się o alimenty.

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?

Przy rozwodzie bez orzekania o winie trzeba złożyć wniosek, który wskazuje na zgodne stanowiska małżonków, co do najważniejszych wspólnych spraw. Na jego podstawie, sąd nie orzeka o winie żadnego z małżonków. Trzeba pamiętać o tym, że w momencie, gdy jeden z małżonków zmieni zdanie i chce wnioskować o orzekanie winy, ma prawo do zmiany swojego stanowiska.

Co należy umieścić we wniosku za porozumieniem stron?

Trzeba pamiętać przede wszystkim o:

  • podaniu imion, nazwisk, adresu oraz peselu, zarówno powoda, jak i pozwanego
  • wskazaniu sądu, do którego wniosek będzie przekazany
  • kluczowe jest określenie, czy jest to pozew z orzekaniem o winie, czy za porozumieniem stron

Jak długo czeka się na rozwód bez orzekania o winie?

Większość osób chce jak najszybciej się rozwieźć i nie chce, aby sprawa rozwodowa się przedłużała. Chcą to mieć już za sobą. Od momentu złożenia pozwu, czeka się około 3 miesiące na pierwszą rozprawę. Długość oczekiwania zależy również od sądu, do którego został złożony pozew. Z pewnością rozwód przebiegnie dużo sprawniej, gdy strony dojdą do porozumienia w sprawach rozstrzyganych przez sąd, takich jak:

  • władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi
  • jak często będzie się kontaktował rodzic z dzieckiem, który na co dzień z nim nie mieszka
  • określenie wysokości alimentów na dziecko

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, postępowanie trwa zwykle krócej, aniżeli rozwód z orzekaniem o winie. Jeśli małżonkowie doszli do porozumienia w sprawie kwestii dotyczących rozstania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozwód zapadnie na pierwszej lub drugiej rozprawie.

O co może pytać sąd na rozprawie rozwodowej?

Sąd na rozprawie chce uzyskać odpowiedź, czym spowodowane jest rozstanie małżonków? Czy były kłótnie i jaki był ich powód? Nie należy odpowiadać, że nie pamiętamy powodu kłótni, ponieważ sąd może nabrać wątpliwości co do szczerości podjęcia decyzji o rozwodzie.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Kancelaria Walterowicz chętnie na nie odpowie oraz pomoże Ci w procesie rozwodowym i nie tylko.

Artykuł partnera

Admin
Admin