X
Znajdź prawnika
Rozwód, czyli definitywne rozwiązanie małżeństwa

Rozwód, czyli definitywne rozwiązanie małżeństwa

Rozwód jest sposobem definitywnego rozwiązania małżeństwa. Można go dokonać wyłącznie przed sądem i jedynie przy spełnieniu zasadniczych i koniecznych warunków jakimi są zupełny i trwały rozkład pożycia związku małżeńskiego. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej k.r.o.) z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. 

Czym jest separacja?

Od roku 1999 ustawodawca polski wprowadził instytucję separacji, będącą alternatywą dla rozwodu. W przeciwieństwie do rozwodu, separacja nie ma charakteru ostatecznego i odwracalnego. Separacja unormowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest sformalizowaniem tzw. separacji faktycznej czyli, sytuacji w której małżeństwo formalnie trwa, jednakże brak w nim wspólnego pożycia małżonków.
Koszyk Usunięto z koszyka Przywróć
  • Koszyk jest pusty.