Co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy 2023?

Co zrobić, żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy? W myśl Ustawa o Obronie Ojczyzny w 2023 roku wojsko może powołać nawet 200 000 cywili na obowiązkowe ćwiczenia rezerwy. Dotyczy nawet osób, które wcześniej nie miały z wojskiem nic wspólnego, ale dzięki posiadaniu kategorii A należą do tak zwanej czynnej rezerwy. Obowiązek ten może dotknąć praktycznie każdego, co  znacząco komplikuje plany osobiste i zawodowe danej osoby. Na szczęście istnieją możliwości uniknięcia obowiązkowych ćwiczeń rezerwy, z których możemy skorzystać. Zobaczmy, co należy zrobić, aby nie iść na ćwiczenia rezerwy 2023?

Czym są ćwiczenia rezerwy?

Ćwiczenia rezerwy są organizowane w całości przez wojsko i mogą odbywać się w różnych ramach czasowych. Po otrzymaniu wezwania powołany musi stawić się na szkolenie rezerwy w podanej jednostce w określonym terminie.

Ćwiczenia rezerwy mogą trwać od 24h do nawet 30 dni, wszystko zależy od ich planu. Oczywiście w wezwaniu znajduje się informacja, na jaki okres dana osoba zostaje powołana na ćwiczenia.

Obecnie rząd zapowiedział, że w 2023 na ćwiczenia rezerwy zostaną powołane tylko osoby, które odbyły już szkolenie wojskowe i złożyły przysięgę. Jednak sytuacja ulega ciągłej zmianie i może okazać się, że w przyszłości powołanie otrzymają również osoby, które nie posiadają żadnego doświadczenia z wojskiem.

Sam program ćwiczeń ustalany jest przez dowódcę danej jednostki. Mogą się one odbywać w garnizonie lub na poligonie wojskowym. Głównym celem powołania rezerwistów na ćwiczenia wojskowe jest odświeżenie ich wiedzy z zakresu prowadzenia działań w warunkach bojowych.

Rezerwiści mogą również brać udział w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych i akcjach ratunkowych zakrojonych na szeroką skalę. Udając się na szkolenie, należy się przygotować na regularne ćwiczenia z obsługi broni i innych czynności przydatnych w razie powstania konfliktu zbrojnego.

Jak uniknąć ćwiczeń rezerwy?

Z wielu powodów można zacząć się zastanawiać, co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy? Przyczyn może być kilka od sytuacji osobistej lub zawodowej do słabego stanu zdrowia osoby powołanej.

W przypadku otrzymania wezwania na ćwiczenia rezerwy mamy prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Należy jednak pamiętać, że do momentu pozytywnego rozpatrzenia naszego odwołania obowiązek stawienia się na ćwiczenia dalej obowiązuje.

Powodów, z których nie stawimy się na ćwiczenia, może być kilka. Podstawowym kryterium, które zwalnia nas z konieczności odbycia ćwiczeń, jest stan zdrowia. Jeśli z powodów zdrowotnych nie możemy wziąć udziału w ćwiczeniach, to jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku.

Jednak takie zwolnienie jest aktywne tylko przez okres niezdolności do odbycia ćwiczeń. W momencie, kiedy nasz stan zdrowia się poprawi, możemy zostać wezwani na ćwiczenia wojskowe rezerwy. 

Powodem do odwołania się od uczestniczenia w ćwiczeniach może być również konieczność sprawowania opieki nad bliskim lub przebywanie za granicą kraju. Obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach może zostać odwołany do momentu ustania przeszkód uniemożliwiających udział w szkoleniu.

Jak odwołać się od ćwiczeń rezerwy?

Powołanie na ćwiczenia rezerwy nie jest ostateczne, tak jak w przypadku wielu innych decyzji urzędowych mamy możliwość odwołania się. Po otrzymaniu wezwania mamy 14 dni, aby złożyć odwołanie od ćwiczeń wojskowych. 

Stosowny dokument, w którym powołujemy się na ważne powody zdrowotne lub osobiste, należy złożyć do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Pamiętajmy jednak, że samo złożenie odwołania nie wstrzymuje decyzji o powołaniu.

Nawet jeśli nie dostaliśmy decyzji przed terminem rozpoczęcia szkolenia, musimy się stawić na ćwiczenia zgodnie z harmonogramem.

W przypadku odrzucenia naszego wniosku mamy prawo odwołać się do wyższej instancji za pośrednictwem szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, lecz to również nie wstrzymuje konieczności stawienia się na ćwiczeniach.

Jakie prawa ma osoba udająca się na ćwiczenia rezerwy?

Osoby, które obejmuje powołanie do rezerwy, mają z tego tytułu prawa, które rekompensują czas spędzony na szkleniu. Najważniejszy jest fakt, że osoba przebywająca na ćwiczeniach rezerwy nie może zostać z tego tytułu zwolniona przez pracodawcę.

Przez cały okres szkolenia zachowuje on wszystkie prawa pracownicze i ubezpieczenie. Za cały okres przebywania na szkoleniu otrzyma ekwiwalent pieniężny wyrównujący mu wynagrodzenie pobierane od pracodawcy.

Dodatkowo ochroną objęta jest rodzina osoby przebywającej na szkoleniu. Żona rezerwisty nie może zostać eksmitowana ani zwolniona z pracy podczas odbywania szkolenia przez męża. Dzięki licznym przywilejom osoby, które udały się na ćwiczenia, nie są stratne z tego powodu.

Niestawienie się na ćwiczenia rezerwy – konsekwencje

W momencie, kiedy nie stawimy się na ćwiczenia rezerwy ani nie zostanie nam przyznane zwolnienie z ćwiczeń wojskowych, musimy liczyć się z konsekwencjami. W pierwszej kolejności policja może nas doprowadzić na ćwiczenia.

W takim przypadku funkcjonariusze jednostki policji siłą doprowadzają wskazaną osobę do obowiązkowych ćwiczeń. Ta procedura może być przeprowadzona, nawet jeśli jesteśmy w tracie odwoływania się od decyzji o powołaniu na ćwiczenia.

Dalsze konsekwencje obejmują kary pieniężne. W ostateczności osoba uchylająca się od szkolenia rezerwy może zostać skazana na karę pozbawiania wolności do lat trzech. Jest to jednak rzadko spotykana forma kary.

Podsumowanie

Ćwiczenia rezerwy w 2023r obejmą około 200 000 rezerwistów. W pierwszej kolejności mają być powoływane osoby, które odbyły już szkolenie wojskowe. Ale jeśli posiadamy kategorię wojskową, A również możemy liczyć się z powołaniem.

Decyzje jak wyglądają ćwiczenia rezerwy, podejmuje dowódca jednostki, do której zostaliśmy przydzieleni. Same ćwiczenia mają przygotować rezerwistów do ewentualnych działań wojennych przy wykorzystaniu najnowszego sprzętu.

W niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie od obowiązku odbywania ćwiczeń. Należy w tym celu złożyć stosowny dokument do Wojskowego Centrum Rekrutacji, które rozpatrzy nasz wniosek. W przypadku niestawienia się na ćwiczenia możemy zostać doprowadzeni na nie przez policje, a nawet ukarani grzywną czy karą pozbawienia wolności.

Przydatne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Wezwanie do WKU a pobyt za granicą

Czym są ćwiczenia wojskowe rezerwy? Rezerwa aktywna wiąże się z większą ilością ćwiczeń oraz dodatkowymi przywilejami. Jest utworzona na wzór rozwiązań, jakie obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Do aktywnej rezerwy zaliczane są osoby, które złożyły przysięgę wojskową, nie ukończyły 55 roku życia, nie pełnią żadnego innego rodzaju służby. Oznacza to, że do rezerwy trafić mogą na przykład emerytowani żołnierze, byli żołnierze, żołnierzy WOT, osoby po odbyciu służby przygotowawczej. Służba w rezerwie aktywnej wykonywana jest na podstawie powołania na nieokreślony czas. Żołnierze rezerwy aktywnej mogą również wyjechać na misję. Wiąże się to oczywiście z częstymi szkoleniami oraz ćwiczeniami. Żołnierz rezerwy aktywnej musi stawić się zatem w koszarach, a także wykonywać szereg ćwiczeń i aktywności. Dzięki czemu żołnierze są w stanie podtrzymywać swoje umiejętności bojowe, a także zwiększać kondycję i stopień przygotowania. [paragraf]Jednak szkolenie rezerw obejmuje również rezerwę pasywną, do której należy większość poborowych. Są to osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację wojskową, mają kurs wojskowy, ale także złożyły przysięgę wojskową.[/paragraf] Rezerwiści pasywni powoływani są na ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe, czyli do 30 dni bez przerw, jednodniowe, rotacyjny oraz długotrwały, czyli do 90 dni bez przerw. Żołnierze rezerwy pasywnej mogą wykonywać ćwiczenia wojskowe podczas udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych, likwidacji skutków klęsk oraz aktywności w akcjach poszukiwawczych. Ćwiczenia rezerwy a praca za granicą Wiele osób zastanawia się, czy praca za granicą zwalnia z odbycia ćwiczeń wojskowych. Okazuje, że odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę przebywającego za granicą nie jest obowiązkowe pod warunkiem, że pobyt ma charakter stały oraz zostanie właściwie udowodniony. Obowiązkowi stawienia się na ćwiczenia wojskowe zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej podlegają żołnierze rezerwy, którzy są uznani za zdolnych do realizowania czynnej służby wojskowej. Natomiast powołaniu nie podlegają ci żołnierze rezerwy, którzy na stałe przebywają za granicą. [rada]Jednak sam fakt przebywania poza granicami kraju nie oznacza zwolnienia z obowiązku stawienia się w określonym czasie do ćwiczeń wojskowych oraz kwalifikacji wojskowej.[/rada] Z obowiązku wyłącza się tylko osoby, które zgłosiły właściwym urzędom swój stały pobyt za granicą. Dowodem może być między innymi brak meldunku na terenie Polski, zaświadczenie potwierdzające stałe zamieszkanie na obszarze innego kraju. Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? Do jednostek wojskowych stawić się muszą wszystkie osoby, które otrzymały powołanie na ćwiczenia wojskowe, a pobyt za granicą oznacza zwolnienie z tego obowiązku. Osoby, które nie chcą lub nie mogą odbywać ćwiczeń wojskowych, powinny złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej. Adresatem odwołania powinien być organ wydający decyzję, zatem wojskowy komendant uzupełnień. Dokument można zanosić osobiście lub wysłać listem poleconym. Odwołanie jest uzasadnieniem w określonych warunkach. Może to być na przykład choroba przeciwnego konieczność opieki nad dzieckiem i osobą starszą, ciąża. Odwołanie ma charakter oficjalny, dlatego poza elementami stałymi, czyli datą i miejscem sporządzenia, danymi adresata i nadawcy należy zawrzeć również odpowiednie uzasadnienie. Warto wymienić przyczyny niemożliwości obowiązku odbycia szkolenia, takie jak choroba, wprowadzenie własnej działalności gospodarczej, wyjazd za granicę, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub trudną sytuację rodzinną Oczywiście wszystkie te elementy muszą być rzeczowo uzasadnione. [informacja]W przypadku choroby warto zawrzeć również dokument potwierdzający stan zdrowia, badania lekarskie lub opinię lekarską. Na końcu odwołanie musi zostać podpisane własnoręcznie.[/informacja] Konsekwencje niestawienia się na ćwiczenia wojskowe Otrzymując wezwanie do WKU na ćwiczenia wojskowe, należy stawić się w terminie. Wszelkie ćwiczenia w jednostkach wojskowych są bezsprzecznie obowiązkowe. Natomiast ich unikanie lub niestawienie się na czas do jednostki obarczony jest karą grzywny, lecz również karą pozbawienia wolności. Obowiązkowi stawienia się do ćwiczeń wojskowych i kwalifikacji wojskowej podlegają obywatele polscy, mężczyźni oraz kobiety, którzy ukończyli w danym roku kalendarzowym 19 rok życia. W przypadku niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny starosta właściwy wobec stałego pobytu lub pobytu czasowego na komendanta Uzupełnień może zarządzić przymusowe doprowadzenie powołanego przez organy ścigania do określonej jednostki wojskowej. Jest to zgodne z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.61). Jak długo trwają ćwiczenia woskowe rezerwy? Wprowadzona w kwietniu 2022 r. ustawa o ochronie ojczyzny określa nowe sposób podziału rezerwistów, wprowadza również pojęcie rezerwy aktywnej oraz pasywnej. Żołnierzy rezerwy pasywnej obowiązują ćwiczenia wojskowe odbywające się od jednego do 90 dni. Zgodnie z artykułem 249 ustawy o ochronie ojczyzny żołnierze rezerwy pasywnej mogą zostać wyzwani na ćwiczenia jednodniowe rotacyjne – łącznie trwają do 30 dni, jednak odbywają się z przerwami w ciągu danego roku krótkotrwałe – trwają nieprzerwanie do 30 dni długotrwałe – trwają nieprzerwanie do 90 dni. Natomiast służba w aktywnej rezerwie realizowana jest na podstawie powołania na nieokreślony czas. Dlatego wiąże się z częstszymi szkoleniami. Żołnierze muszą także stawiać się w koszarach jednorazowo na 14 dni przynajmniej raz w ciągu trzech lat przez 2 dni w okresie wolnym od pracy przynajmniej raz na kwartał. [pomoc]Służba może być również pełniona w trybie stawiennictwa natychmiastowego. Ponadto żołnierze rezerwy aktywnej mogą zostać  skierowani do pełnienia służby w wojskowych kontyngentach polskich.[/pomoc] Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe 2023

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe a dotychczasowa praca zawodowa Rezerwiści, którzy otrzymają wezwanie na ćwiczenia wojskowe, w pierwszej kolejności powinni uregulować zaistniałą sytuację u swojego pracodawcy. Wezwanie nie zwalnia automatycznie danego rezerwisty z obowiązku wykonywania swojej pracy zawodowej. W związku z tym rezerwista, na czas odbycia ćwiczeń, na które został wezwany, powinien złożyć w swoim miejscu stałej pracy wniosek o bezpłatny urlop. Każdy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia takiego urlopu w związku z wezwaniem do wykonania ćwiczeń wojskowych. W zamian za to wezwany rezerwista dostaje od Wojska Polskiego uposażenie zasadnicze. Jak obliczyć utracone wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe? Powołanie na ćwiczenia wojskowe a wynagrodzenie Odbycie przez rezerwistów ćwiczeń wojskowych nie jest bezpłatne. Stawka za ćwiczenia wyliczana jest, biorąc pod uwagę minimalne wynagrodzenie żołnierza zawodowego. W 2022 roku wynagrodzenie zawodowych żołnierzy wyniosło 4560 złotych brutto. Niebagatelne znacznie ma ilość dni, na którą zostaliśmy wezwani do wykonania ćwiczeń. To kwestia bardzo zróżnicowana. Zazwyczaj jedna maksymalny czas odbywania tego rodzaju ćwiczeń wojskowych trwa mniej więcej 5- 6 dni. Kiedy już będziemy znać dokładny czas ćwiczeń wojskowych, wówczas będziemy mogli z łatwością wyliczyć wynagrodzenie, które będzie przysługiwało nam za tego rodzaju aktywność. Za każdy dzień ćwiczeń wojskowych osoby, które zostały na nie powołane jako szeregowi, otrzymają za jeden dzień 2,85% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia żołnierza zawodowego, a więc 2.85% z kwoty 4560 zł brutto. W związku z tym jeden dzień ćwiczeń wojskowych to wynagrodzenie w kwocie 129,96 zł brutto. Należy zaznaczyć, że jest to stawka dla szeregowych. Osoby wezwane na ćwiczenia, które posiadają wyższe stopnie wojskowe, otrzymają odpowiednio wyższe wynagrodzenie. [rada]Dla przykładu rezerwista wezwany do odbycia ćwiczeń wojskowych, który posiada stopień wojskowy kaprala, za jeden dzień ćwiczeń otrzyma 151,12 zł brutto.[/rada] Jeśli ćwiczenia wojskowe odbywa sierżant, wówczas za jeden dzień jego wynagrodzenie będzie wynosić 157,32 zł brutto. Jeśli zaś do ćwiczeń przystąpi podporucznik, wówczas za jedne dzień swojej obecność na ćwiczeniach może liczyć na wynagrodzenie w kwocie 191,52 zł brutto. Wynagrodzenia za ćwiczenia wojskowe wypłacane są przez dowódcę jednostki wojskowej, w której miejsce miały konkretne ćwiczenia wojskowe. Wniosek o rekompensatę za ćwiczenia wojskowe W związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych żaden rezerwista nie powinien ponosić strat finansowych. Jeśli więc zachodzi sytuacja, w związku z którą dana osoba otrzymała za wykonanie ćwiczeń wojskowych niższe wynagrodzenie niż w przypadku, gdy wykonywałaby swoją normalną pracę zawodową, wówczas przysługuje takiej osobie rekompensata finansowa. Jeśli więc uposażenie wojskowe będzie niższe niż przeciętna kwota, którą mogliśmy zarobić, pracując w tych dniach na własnym stanowisku zawodowym, wówczas należy wystąpić z wnioskiem o świadczenie rekompensacyjne. Cała regulacja zawarta została w art. 801 ustawy o obronie ojczyzny w związku z art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dodatkowych rozporządzeniach. By móc uzyskać świadczenie wymagany jest: Wniosek o rekompensatę za świadczenia wojskowe, Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych, Zaświadczenie pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika, które wydane zostało w celu otrzymania świadczenia rekompensacyjnego. Zaświadczenie może zostać także wydane przez Urzędnika Skarbowego o  kwocie dziennego utraconego dochodu. Taki komplet dokumentów powinien zostać rozpatrzony w terminie 7 dni od dnia złożenia. W tym celu wydawana zostaje decyzja administracyjna. Pozytywne rozpatrzenie sprawy wysyłane jest wraz z dowodem potwierdzenia zarówno do osoby występującej z wnioskiem, jak również do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. [pomoc]Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na złożenie odwołania strona ma 14 dni od momentu doręczenia decyzji administracyjnej.[/pomoc] Jak wyliczyć rekompensatę za ćwiczenia wojskowe? Wysokość rekompensaty za ćwiczenia wojskowe wyliczana zostaje jako 1/21 miesięcznego wynagrodzenia w wysokości za poprzedni miesiąc przed występowaniem ćwiczeń wojskowych, za każdy dzień. Uzyskana kwota z powyższego wyliczenia pomniejszona zostaje o kwotę uposażenia zasadniczego. Należy zaznaczyć, że podczas obliczania rekompensaty są ustalone odgórne, maksymalne limity. To granica, która zaznacza, że dzienna wysokość świadczenia rekompensacyjnego nie może być wyższa niż 1/21 dwuipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obowiązuje w sektorze przedsiębiorstw w czasie poprzedzającym odbycie ćwiczeń wojskowych. Świadczenie rekompensacyjne wypłacane jest przez wójta bądź burmistrza. Wniosek o rekompensatę należy składać w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od momentu zakończenia ćwiczeń. Ćwiczenia wojskowe mają na celu przygotowanie rezerwistów do gotowości bojowej, w czasie pokoju, wojny i kryzysu w kraju. Są to więc działania niezbędne, by w czasie zagrożenia móc podejmować właściwe kroki w celu obrony terytorialnej, jak również bezpieczeństwa życia oraz zdrowia obywateli państwa. [informacja]By nie generować strat finansowych w osobistych kieszeniach rezerwistów, każdy uczestnik otrzymuje należne uposażenie, które może być także uzupełnione świadczeniem rekompensacyjnym. [/informacja] Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór