Jak zmienić kategorię wojskową?

Pod koniec 2022 roku Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, w którym określono ilość osób, jakie mogą zostać powołane do wojska oraz ilość osób, które mogą pełnić służbę wojskowo w rezerwie. Ustalono, że w 2023 roku na ćwiczenia może dostać powołanie blisko 250 tysięcy żołnierzy rezerwy, a same ćwiczenia mogą potrwać nawet 3 miesiące. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaką posiadamy kategorię wojskową.

Kategorie w Wojsku Polskim

Od wielu lat w Polsce nie ma już obowiązkowej służby wojskowej, ale każdy mężczyzna, który ukończy 19 lat, musi przejść tzw. kwalifikację wojskową.

Kwalifikacja wojskowa to komisja lekarska, która na podstawie badań i wywiadu ocenia stan zdrowia i zdolność mężczyzny do odbycia służby wojskowej, nadając mu właściwą dla jego stanu zdrowia kategorię wojskową.

W Polsce może to być jedna z 4 kategorii:

– kategoria A – oznaczająca pełną zdolność do czynnej służby wojskowej;
– kategoria B – oznaczająca czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej;
– kategoria D – oznaczająca niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju;
– kategoria E – oznaczająca trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

Z którą kategorią możemy być wezwani na ćwiczenia?

Niezależnie od tego, czy odbyliśmy już służbę wojskową, czy może od razu zostaliśmy skierowani do rezerwy, to właśnie kategoria A powoduje, że możemy dostać powołanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

Osoby z tą kategorią według komisji wojskowej są w pełni zdolne do odbycia służby wojskowej w czasie pokoju i wojny i mogą również zostać powołane do służby w obronie cywilnej oraz innej służby zastępczej.

Czy można zmienić kategorię wojskową?

Jeśli zastanawiasz się jak zmienić kategorię wojskową i czy zmiana kategorii wojskowej jest w ogóle możliwa, to ucieszy Cię zapewne informacja, że tak, zmiana kategorii wojskowej jest możliwa, trzeba tylko złożyć wniosek o zmianę kategorii wojskowej w Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Warto dodać, że nie ma to znaczenia, kiedy stawaliśmy przed komisją wojskową.

Kiedy możemy zmienić kategorię wojskową?

Podstawą do zmiany kategorii wojskowej jest zmiana stanu naszego zdrowia, w porównaniu do tego, jakie zostało ustalone przez komisję wojskową przy nadaniu kategorii. Oczywiste jest, że zmiana ta mogła wystąpić w każdym momencie. Zarówno krótko po tym, jak stawialiśmy się na komisji, jak i parę lat później. Nie ma to znaczenia. Ważne jest to, że do zmiany stanu zdrowia doszło i że aktualnie nasza przydatność do służby wojskowej uległa zmianie.

Warto dodać, że jeszcze kilka lat temu, wnioski o zmianę kategorii wojskowej nie dotyczyły tylko sytuacji, kiedy doszło do pogorszenia stanu zdrowia powołanego, ale były również przypadki, kiedy to powołany składał wniosek o zmianę kategorii D na A w związku z poprawą stanu zdrowia.

Aktualnie jest to już niemożliwe. Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła definitywny zakaz zmiany kategorii D i E na wyższe, więc jeśli takową dostałeś, to już na całe życie.

Jak zmienić kategorię wojskową, kiedy nasze zdrowie uległo pogorszeniu? Aby to zrobić, należy złożyć wniosek o zmianę kategorii wojskowej.

Na podstawie tego wniosku, zostaniesz skierowany na nową komisję lekarską, na której komisja wyda orzeczenie o utrzymaniu dotychczasowej kategorii wojskowej, lub o jej zmianie.

Sam wniosek o zmianę kategorii wojskowej to jednak nie wszystko, ponieważ podstawą tego wniosku jak już napisaliśmy, jest zmiana stanu naszego zdrowia, więc powinniśmy przygotować całą dokumentację, która tę zmianę stanu zdrowia potwierdza.

Wzór wniosku o zmianę kategorii wojskowej

Zastanawiasz się pewnie teraz, jak napisać wniosek o zmianę kategorii wojskowej, czy istnieje jakiś wzór wniosku o zmianę kategorii wojskowej?

Wniosek o zmianę kategorii wojskowej to tak naprawdę standardowe pismo, jakie w takich przypadkach się składa. Oczywiście w internecie znajdziesz nie jeden wzór wniosku o zmianę kategorii wojskowej, ale nie jest Ci on do niczego potrzebny, jeśli wiesz, jak go napisać.

Co powinien zawierać wniosek o zmianę kategorii wojskowej?

Jak już wspomnieliśmy, nie ma w tym wniosku nic skomplikowanego.

Wniosek o zmianę kategorii wojskowej powinien zawierać:

  • twoje dane osobowe i adresowe,
  • datę napisania wniosku,
  • adres właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania Wojskowej Komisji Rekrutacji, do której kierujesz wniosek,
  • wskazanie, co chcesz tym wnioskiem uzyskać,
  • informację o aktualnie posiadanej kategorii wojskowej,
  • uzasadnienie Twojego wniosku i jego celu (w zwięzły sposób informujesz, że stan Twojego zdrowia uległ znacznej zmianie/pogorszeniu od ostatniej kwalifikacji).

Do wniosku musisz oczywiście dołączyć zaświadczenie lekarskie wydane przez właściwego specjalistę o zmianie stanu Twojego zdrowia w porównaniu do ostatniej kwalifikacji wojskowej.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę kategorii wojskowej?

Jeśli masz już wszystko przygotowane, to teraz warto wiedzieć, jak złożyć wniosek o zmianę kategorii wojskowej.

Jak mówi punkt 4b. Art. 28 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej:

„Wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B składa się za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.”

W związku z tym swój wniosek o zmianę kategorii wojskowej, wraz z zaświadczeniem lekarskim o zmianie stanu zdrowia, musisz dostarczyć osobiście lub listem poleconym do właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Złożyłem wniosek o zmianę kategorii wojskowej – co teraz?

Jeśli już złożyłeś poprawnie przygotowany wniosek o zmianę kategorii wojskowej wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, o zmianie Twojego stanu zdrowia od ostatniej kwalifikacji wojskowej, to czekasz teraz na wyznaczenie terminu komisji wojskowej, na której komisja zapozna się z przedstawioną przez Ciebie dokumentacją i wyda orzeczenie.

Oczywiście jak w przypadku pierwszego orzeczenia komisji, tak i teraz, po ogłoszeniu orzeczenia, będziesz miał 14 dni od dnia jego wydania na odwołanie się.

Przydatne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Karta powołania do wojska – jak uniknąć ćwiczeń wojskowych?

Czym jest karta powołania? Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych jest dokumentem administracyjnym, który zawiera wezwanie do stawienia się na ćwiczenia w określonej jednostce wojskowej. Może mieć charakter dobrowolny, jeżeli odnosi się do służby kandydatów na żołnierzy zawodowych, jednak w przypadku wojskowej służby okresowej, służby zasadniczej, służby w razie mobilizacji i wojny oraz ćwiczeń wojskowych ma ona wydźwięk przymusowy. W jaki sposób dowiemy się o ewentualnym obowiązku stawienia się na ćwiczeniach wojskowych? Wysyłany przez powiatowe sztaby wojskowe dokument powinien zostać doręczony bezpośrednio na adres osoby zobowiązanej do odbycia szkolenia. Karta zostaje przekazana powołanemu bądź pełnoletniemu domownikowi, który poprzez podpisanie odbioru zobowiązuje się do natychmiastowego przekazania wezwania wskazanej w nim osobie. W razie niemożności odbioru powołania, doręczyciel - którym zazwyczaj jest Poczta Polska - zgłasza na wsi sołtysowi, a w mieście dozorcy budynku lub administracji, informację o wezwaniu przez zainteresowanego do stawienia się do pokwitowania decyzji powiatowego sztabu wojskowego. Kto dostanie powołanie na ćwiczenia wojskowe? Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że na ćwiczenia wojskowe może zostać wezwane nawet 250 tysięcy Polaków. Kto jednak może spodziewać się otrzymania karty powołania? pełnoletnie osoby znajdujące się w pasywnej rezerwie (kategoria A), które nie ukończyły 55. roku życia pełnoletnie osoby posiadające stopień podoficerski lub oficerski, które nie ukończyły 63. roku życia. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zaznacza jednak, że osoby wybrane do odbycia ćwiczeń w zdecydowanej większości będą tymi, które odbyły już szkolenie wojskowe i otrzymały wcześniejsze przygotowanie na tle zarówno fizycznym, jak i teoretycznym. Wezwania osób nieposiadających wcześniejszego przeszkolenia wojskowego zgodnie z zapowiedziami będą minimalne, a ich liczba nie powinna wynieść więcej niż 3000 osób. Jakie nieprzeszkolone grupy zawodowe mogą więc spodziewać się decyzji o przymusowym odbyciu szkolenia? Kierowcy, prawnicy, lekarze, pielęgniarki, informatycy oraz sanitariusze. W nomenklaturze wojskowej są to profesje nazywane "białym personelem", ponieważ ich specjalność - chociaż w większości przypadków nie zakłada pracy bezpośrednio na froncie - jest kluczowa dla logistyki, sprawności oraz bezpieczeństwa przeprowadzania efektywnych działań wojennych. Jak uniknąć wezwania do wojska na ćwiczenia wojskowe? Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreśla jednogłośnie, że otrzymanie karty powołania nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o stawieniu się w jednostce wojskowej. Ostateczne wezwanie otrzymuje się dopiero po potwierdzeniu, że posiadana przez powołanego kategoria zdolności do służby wojskowej pozostaje aktualna. Czy jednak istnieje możliwość ominięcia tego procesu i natychmiastowego uniknięcia odbycia ćwiczeń wojskowych? Jeżeli zostaliśmy uznani przez komisję wojskową za zdolnych do odbycia służby oraz znajdujemy się w wyznaczonej grupie wiekowej, nie mamy możliwości wpłynięcia na decyzję rekrutacyjną organów rządzących. Mimo wszystko, po otrzymaniu karty powołania do wojska, mamy aż 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. Jakie powody chęci uniknięcia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych są uzasadnione i mogą zostać pozytywnie rozpatrzone przez urzędników? trudna sytuacja życiowa oraz konieczność sprawowania opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną lub niepełnoletnią (w przypadku samotnych rodziców) udokumentowanie daleko idących konsekwencji finansowych oraz ryzyko zagrożenia stanu zdrowia u osób trzecich - mogą to być serie zaplanowanych operacji (lekarz) czy rozpraw sądowych (prawnik) - zarówno w działalności prywatnej jak i państwowej pogorszenie się stanu zdrowia - udowodnienie konieczności zmiany kategorii wojskowej przed Rejonową Komisją Wojskową prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej bez możliwości zastąpienia swojej osoby innym pracownikiem indywidualna sytuacja wyjątkowa - zmiana miejsca zamieszkania poza granicami Polski czy narodziny dziecka Warto podkreślić, że oprócz kwestii zdrowotnych, nie ma jednego, sprawdzonego przepisu na uniknięcie wezwania do wojska przez jednostkę. Bez względu na wybraną argumentację oraz sytuację życiową powołanego, ostateczna decyzja jest zależna od rozpatrzenia odwołania przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. Karta powołania a praca Osoby posiadające stałe zatrudnienie, które otrzymają wezwanie na ćwiczenia wojskowe, muszą zgłosić się do pracodawcy z wnioskiem o urlop bezpłatny. Nie oznacza to jednak, że powołany zostaje na ten czas bez żadnego uposażenia - zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, każdy szeregowy (najniższy stopień wojskowy) otrzyma 129,96 zł brutto za dobę służby. Ta nieprzypadkowa kwota, wyliczana w oparciu o podstawowe wynagrodzenia żołnierza zawodowego, może zostać zwiększona proporcjonalnie do stopnia wojskowego posiadanego przez osobę odbywającą szkolenie. Co jednak w przypadku, kiedy zarobki rezerwisty znacznie przekraczają kwotę, która zostaje mu narzucona poprzez odbycie służby? W takiej sytuacji każdy powołany może zgłosić się z wnioskiem o wypłacenie świadczenia rekompensującego wypłacanego przez dowódcę jednostki. Warto podkreślić, że kwota ta zostaje wyliczona z 1/21 miesięcznych dochodów rezerwisty oraz pomniejszona proporcjonalnie o uposażenie wypłacane mu na czas odbywania ćwiczeń. Nie należy zapominać, że pracodawca, którego pracownik zostaje powołany do stawienia się do czynnej służby wojskowej - w tym do ćwiczeń - nie ma prawa wręczyć mu wypowiedzenia od momentu otrzymania karty powołania aż do zakończenia szkolenia. To działanie będące ochroną dla osób powoływanych nie ma jednakże odbicia w rzeczywistości, jeżeli w ciągu ćwiczeń zakończy się zawarta wcześniej umowa na czas określony - w takim przypadku zostaje ona rozwiązana zgodnie z datą widniejącą na oficjalnym dokumencie. Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór

Rezerwista – kto to – oraz jakie ma obowiązki?

Ustawa o obronie Ojczyzny - rezerwa pasywna i aktywna Ustawa o obronie Ojczyzny z dnia 23 kwietnia 2022 r. zmieniła dotychczasowe spojrzenie na rezerwową służbę wojskową. Została ona podzielona na dwa odrębne odłamy: rezerwę aktywną oraz pasywną. [rada]Żołnierze rezerwy aktywnej są zobowiązani do udziału w większej ilości ćwiczeń i szkoleń, co przekłada się również, na większe korzyści finansowe tej grupy. Kto jest rezerwistą aktywnym i jakie ma przywileje?[/rada] Kim jest rezerwista? Rezerwista to zgodnie z definicją osoba, która uzyskała kategorię zdolności do pełnienia służby wojskowej (kat. A) oraz stopień szeregowego, jednakże nie złożyła przysięgi wojskowej i nie odbyła czynnej służby. Po złożeniu przysięgi wojskowej i przeniesieniu do rezerwy rezerwista staje się żołnierzem rezerwy. Wśród licznych przywilejów żołnierzy rezerwy można wymienić wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach, świadczenia rekompensujące, dodatki do wynagrodzenia, prawo do zapomogi w sytuacjach losowych oraz nagrody za wykonywanie różnych działań wykraczających poza obowiązki służbowe. Rezerwista pasywny Rezerwistą pasywnym jest osoba, która została zakwalifikowana do rezerwy, lecz nie złożyła przysięgi, jak również taka, która złożyła przysięgę, a jednak nie jest zainteresowana służbą w wojsku. Cenzus wiekowy przypada na 55 rok życia, w przypadku oficerów i podoficerów na 63 rok życia. Rezerwiści pasywni mogą otrzymać powołanie na ćwiczenia. Zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny rezerwista pasywny może zostać powołany na ćwiczenia jednodniowe, krótkotrwałe (do 30 dni), długotrwałe (do 90 dni), bądź rotacyjne (do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego z przerwami). Ćwiczenia wojskowe mogą zostać zrealizowane poprzez udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków, jak również w różnego rodzaju akcjach poszukiwawczych. Podczas ćwiczeń wojskowych żołnierz rezerwy pasywnej otrzymuje ekwipunek, mundur, wyżywienie, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. Rezerwista aktywny Rezerwistą aktywnym jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową, nie pełni innego rodzaju służby i jest zainteresowana czynną służbą w wojsku. Służba żołnierza rezerwy aktywnej jest powoływana na czas nieokreślony, co wiąże się z regularnymi szkoleniami oraz możliwością natychmiastowego stawiennictwa. Żołnierz rezerwy aktywnej ma obowiązek stawienia się w koszarach raz na kwartał przez co najmniej 2 dni oraz na okres 14 dni przynajmniej raz na trzy lata. Żołnierze rezerwy aktywnej mają również możliwość wyjechania na misję i pełnienia służby w polskich kontyngentach. Po trzech latach takiej służby otrzymują przyzwolenie na powołanie do służby zawodowej. Obowiązkowe ćwiczenia rezerwistów Wojsko Polskie w związku z napiętą sytuacją militarną na granicach planuje powołać na ćwiczenia nawet do 200 tysięcy rezerwistów, w głównej mierze posiadających już przydziały mobilizacyjne, ale również i tych bez doświadczenia. Służba w rezerwie ma za zadanie uzupełnić rosnące potrzeby Sił Zbrojnych. Ćwiczenia nie powinny trwać dłużej niż kilka dni. Wcześniejsze lata udowodniły, że najbardziej efektywne są szkolenia krótkotrwałe, trwające od 2 do 6 dni. Rezerwiści posiadający doświadczenie wojskowe mogą zostać powołani do odbycia ćwiczeń trwających maksymalnie 16 dni. [pomoc]Warto pamiętać, że wezwanie do stawiennictwa w WCR nie jest równoznaczne z powołaniem na szkolenie wojskowe, a samo wezwanie na ćwiczenia ma charakter decyzji administracyjnej, dlatego też istnieje możliwość odwołania się. Odwołać może się osoba prowadząca samodzielną, jednoosobową działalność oraz osoba na co dzień zajmująca się dzieckiem lub kimś niepełnosprawnym.[/pomoc] Rezerwiści wzywani do wojska Rezerwiści muszą stawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym, gdzie otrzymają skierowanie do jednostki wojskowej. WCR wydaje kartę powołania z wyprzedzeniem minimum dwóch tygodni. Ćwiczenia trwają zwykle od 5 do 14 dni kalendarzowych, a ich intensywność zależy od specyfiki i specjalności jednostek wojskowych. Najczęściej do ćwiczeń powoływani są żołnierze rezerwy o specjalnościach bojowych, tj. obsługa granatników, sprzętu bojowego oraz karabinów maszynowych. Rezerwa pasywna może również spodziewać się wezwań. Ćwiczenia dla osób bez doświadczenia mają mieć charakter weekendowego szkolenia i będą dobrowolne. Wojsko zamierza powołać do 3 tysięcy rezerwistów pasywnych. Wezwanie na ćwiczenia wojskowe z WKU Samo wezwanie do stawienia się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień nie oznacza od razu powołania na ćwiczenia wojskowe. W przypadku braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia, komenda nadaje rezerwiście przydział mobilizacyjny bądź przydziela mu miejsce w konkretnej jednostce wojskowej. W dalszej kolejności rezerwista oczekuje na wezwanie do stawienia się na ćwiczenia do przydzielonej jednostki. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie rezerwisty ze strukturą jednostki wojskowej i specyfiką służby, jak również ocenę jego umiejętności w zakresie danej specjalizacji lub przeszkolenie go w innej dziedzinie. W chwili obecnej w Wojsku najbardziej pożądane są zawody medyczne, tj. lekarz, pielęgniarka, weterynarz. Wojsko jest również zainteresowanie naborem kierowców, tłumaczy, kucharzy, informatyków oraz elektrotechników. [rada]W przypadku powołania na obowiązkowe ćwiczenia i szkolenia wojskowe wymagane jest wystąpienie do pracodawcy o udzielenie bezpłatnego urlopu.[/rada] Rezerwiści otrzymują niewielki ekwiwalent pieniężny w wysokości 2,85% minimalnego wynagrodzenia żołnierza zawodowego, a więc ok. 129 zł brutto za każdy dzień ćwiczeń. Istnieje możliwość wystąpienia o świadczenie rekompensujące w momencie, gdy otrzymane wynagrodzenie jest niższe niż kwota, jaką zarobiłby rezerwista w swoim miejscu pracy. Przydatne wzory pism: Wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych Zwolnienie z ćwiczeń wojskowych wzór Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko wzór