Odwołanie od orzeczenia psychologicznego – WOJSKO – wzór

Kategorie: , ,
(3 opinie klienta)

16.00 

Jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska? Orzeczenie psychologiczne wydane po raz pierwszy jako wynik testów psychologicznych kandydata do wojska nie jest decyzją ostateczną. Osoba, która pragnie zostać żołnierzem zawodowym, ale na tym etapie rekrutacji otrzymała decyzję odmowną, powinna wiedzieć, że przysługuje jej prawo odwołania od orzeczenia psychologicznego.

O tym, w jakim czasie należy je sporządzić, informuje zarówno pouczenie w treści otrzymanej decyzji, jak i przepisy Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Jak napisać skuteczne odwołanie od orzeczenia psychologicznego w wojsku?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Na czym polegają psychotesty do wojska?

Wiele osób zastanawia się, czy można i ewentualnie, jak należy przygotować się do testów psychologicznych do wojska.

Nie ma tutaj żadnej puli pytań, której można by nauczyć się na pamięć. Często odpowiedzi na pytania psychologa sprowadzają się wyłącznie do krótkiego „tak” lub „nie”.

To wystarczy specjaliście, aby móc ocenić:

 • zdolność logicznego myślenia,
 • sprawność procesów poznawczych,
 • osobowość, 
 • sprawność intelektualną kandydata. 

Tak naprawdę, testy psychologiczne obejmują bowiem nie tyle ocenę odpowiedzi kandydata, co przede wszystkim sposób, w jaki zachowuje się on w trakcie testu.

Psycholog może na tej podstawie ocenić, jak dana osoba radzi sobie w stresujących sytuacjach, jak szybko podejmuje decyzję, czy jest pewna swoich przekonań oraz w jaki sposób reaguje na różnego typu bodźce. Do swoich obserwacji psycholog powinien odnieść się w wydanym orzeczeniu. 

Oblane psychotesty do wojska mogą wskazywać na niezdolność kandydata do pełnienia służby wojskowej z powodu negatywnej oceny wystawionej na podstawie danych z wywiadu psychologicznego lub obserwacji.

Psycholog podaje zwykle konkretną przyczynę odrzucenia kandydatury, a jej podstawą mogą być:

 • uzależnienia,
 • kryzysy życiowe,
 • niepowodzenia życiowe,
 • sytuacja rodzinna,
 • przebyte choroby, urazy, wypadki,
 • tło motywacji wyboru służby,
 • zainteresowania,
 • niepowodzenia zawodowe,
 • zachowanie podczas badania,
 • stosunek do badań,
 • tempo pracy,
 • cechy osobowości,
 • poziom dojrzałości społecznej, emocjonalnej,
 • czynniki temperamentalne,
 • sposób podejmowania decyzji w sytuacjach stresogennych. 

Warto pamiętać jednak, że niezaliczone testy psychologiczne do wojska nie zamykają kandydatowi drogi do zostania żołnierzem zawodowym.

 1. Po pierwsze, może on odwołać się od negatywnej decyzji i przejść badanie w trybie odwoławczym.
 2. Po drugie, może odczekać rok i ponownie przystąpić do badania w ramach nowego postępowania rekrutacyjnego. 

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska w przepisach

Informacji na temat zagadnienia „negatywne orzeczenie psychologiczne wojsko” należy szukać w treści Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Zgodnie z przepisami, od orzeczenia psychologicznego kandydatom przysługuje odwołanie. Odpowiednie pismo należy wnieść w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji – do jednostki, która wydała zaskarżoną decyzję. 

Odwołanie od decyzji psychologa MSWiA adresuje się odpowiednio:

 • do Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej, jeżeli orzeczenie psychologiczne wydane zostało przez regionalną wojskową pracownię psychologiczną,
 • do regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej właściwej ze względu na zasięg działania, jeżeli orzeczenie psychologiczne zostało wydane przez wojskową pracownię psychologiczną;

Dalsza procedura wygląda następująco:

 1. Pracownia psychologiczna, do której wnosi się odwołanie, rozpatruje pismo jako pierwsza – może zmienić swoją decyzję lub potrzymać ją i przekazać pismo dalej.
 2. Pracownia przekazuje odwołanie do  pracowni psychologicznej właściwej do rozpatrzenia pisma w terminie 7 dni.
 3. Przeprowadzane jest kolejne badanie kandydata w trybie odwoławczym.
 4. Kandydat otrzymuje nową decyzję w terminie 7 dni.

Warto pamiętać, że badanie psychologiczne w trybie odwoławczym to nie tylko ponowne testy psychologiczne, ale również dokładna analiza dokumentacji psychologicznej kandydata.

Odwołanie od testów psychologicznych do wojska można złożyć tylko raz, a wydana na podstawie badania wtórnego decyzja jest ostateczna. Negatywną odpowiedź na odwołanie otrzyma kandydat, który zaskarżył decyzję po terminie, czyli po upływie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. 

Jak napisać odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojska?

W przygotowaniu odwołania od negatywnej decyzji psychologa wojskowego pomocna jest treść samego orzeczenia, która zawiera wiele istotnych danych potrzebnych do wypełnienia wzoru odwołania. Pismo powinno uwzględniać między innymi:

 • dane kandydata – osoby odwołującej się,
 • datę i miejsce złożenia pisma,
 • oznaczenie podmiotu, który przeprowadził badanie,
 • oznaczenie decyzji (numer),
 • uzasadnienie – argumenty podważające zasadność decyzji,
 • podpis odwołującego się.

Jeśli chodzi o najważniejszą część takiego pisma, czyli uzasadnienie odwołania od orzeczenia psychologicznego wojsko powinno wziąć pod uwagę takie  argumenty, które wykazują, że ocena psychologa jest niewłaściwa czy niesprawiedliwa.

Osoba odwołująca się musi zatem odnieść się w swoim piśmie do przyczyn wydania negatywnej decyzji, jakie znajdzie w treści otrzymanego orzeczenia.

Czy warto odwołać się od orzeczenia psychologicznego?

Negatywny wynik orzeczenia psychologicznego może być skutkiem stresu, złego samopoczucia czy wydarzeń poprzedzających przeprowadzenie badania.

Jeśli kandydat stawi się na testach niewyspany, w źle dopasowanych okularach, przeziębiony, pod wpływem silnych emocji związanych na przykład ze stłuczką, jakiej doświadczył w drodze na spotkanie z psychologiem, odwołanie będzie jak najbardziej uzasadnione. 

Nie oznacza to równocześnie, że nie warto odwołać się też w innych sytuacjach. Badanie w trybie odwoławczym powinien przeprowadzać inny psycholog, który może podejść do nas w nieco przyjaźniejszy sposób…

Ten może przychylniej spojrzeć na danego kandydata i całkowicie inaczej ocenić jego osobowość czy sposób reagowania na różne bodźce. Odwołanie nic nie kosztuje, a może przybliżyć osobę marzącą o pracy w wojsku do objęcia wymarzonego stanowiska. 

Przepisy, które warto znać:

Art. 88. – [Badania psychologiczne osoby powołanej do czynnej służby wojskowej] – Obrona Ojczyzny.

1.Osobę powoływaną do czynnej służby wojskowej poddaje się badaniom psychologicznym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

2.Badania psychologiczne obejmują ocenę sprawności intelektualnej, cech osobowości, sprawności psychomotorycznej oraz poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz ocenę sprawności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i stresowych, a także ocenę sposobu działania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia.

3.Orzeczenie psychologiczne wydaje psycholog uprawniony do przeprowadzenia badań psychologicznych.

4.Orzeczenie psychologiczne doręcza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej badanemu i szefowi wojskowego centrum rekrutacji albo dowódcy jednostki wojskowej.

5.Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (3)

3 komentarze

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego – WOJSKO – wzór
 1. W piśmie są wszystkie potrzebne informacje, więc polecam, dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

 2. Pismo dostałem na maila. Pozdrawiam

 3. czy po negatywnym wyniku badania odwoławczego można podejść 2 raz po jakimś czasie do ponownych psychotestów wojskowych