Czy potrącenie na pasach pozwala na uzyskanie odszkodowania?

Odszkodowanie może być przyznane za potrącenie na pasach, ale warto pamiętać o tym, że jest to możliwe jedynie w określonych przypadkach. Kiedy można otrzymać stosowną wypłatę pieniędzy za doznane szkody?
potrącenie

Czy pieszy może otrzymać odszkodowanie za potrącenie?

Uzyskanie odszkodowania za potrącenie jest możliwe, również wtedy, gdy miało ono miejsce na pasach. Obecnie potrącenia na pasach nie są już tak częste jak kiedyś, natomiast nadal się zdarzają. W takim przypadku potrącenie na pasach – https://apo24.pl/odszkodowanie-za-potracenie/ może stać się podstawą do ubiegania się o odszkodowanie przez poszkodowaną osobę.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że odszkodowanie za potrącenie na pasach będzie możliwe jedynie w określonych przypadkach. Duże znaczenie ma tutaj określenie winnego zdarzenia.

Gdy potrącenie na pasach jest wyłączną winą innego uczestnika ruchu, na przykład kierowcy samochodu, w takim przypadku można otrzymać odszkodowanie. Gdy jednak pieszy przechodził przez pasy, korzystając z telefonu, wówczas uzyskanie wypłaty nie będzie zwykle możliwe.

Gdy ustalenie sprawcy zdarzenia nie jest możliwe od razu, w takim przypadku sprawa kierowana jest do sądu.

Czy śmierć potrąconego pieszego pozwala na uzyskanie odszkodowanie?

Tak, również istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za potrącenie na pasach, które doprowadziło do śmierci pieszego. W tym przypadku o odszkodowanie za potrącenie mogą ubiegać się bliscy zmarłego.

Wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego?

Wysokość odszkodowania w tym przypadku zależna jest od wielu zmiennych, między innymi od doznanych szkód. Trudno zatem jednoznacznie wskazać, ile pieniędzy może otrzymać poszkodowany czy też rodzina poszkodowanego.

Odszkodowanie najczęściej wypłacane jest jako jednorazowe, natomiast w określonych przypadkach można też otrzymać rentę w formie tymczasowej albo stałej wypłaty wskazanej kwoty. Renta najczęściej jest stosowana w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu, dlatego też poszkodowany wymaga wtedy regularnego leczenia, rehabilitacji, opieki.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie?

Aby otrzymać stosowne odszkodowanie za potrącenie na pasach, konieczne jest zwrócenie się do odpowiedniego podmiotu. Najczęściej jest to ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia, który wypłaca wtedy odszkodowanie. Może jednak zdarzyć się, że konieczne będzie wytoczenie sprawy cywilnej przeciwko sprawcy.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za potrącenie na pasach zapewniają również kancelarie prawne, które zapewniają wtedy pełną obsługę dla poszkodowanych w wypadkach.

Polecane wzory pism:

Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.

więcej porad

Jak tworzyć content prawniczy?

Strona internetowa to obecnie świetne miejsce do przekazywania wiedzy prawniczej, ale także do pozyskiwania klientów. Osoby szukające rozwiązania w sieci w bardzo szybki sposób mogą do Ciebie dotrzeć, zapoznać się z Twoją działalnością. Należy zdać sobie sprawę, że content, który prezentujesz na swojej stronie ma ogromną moc.  I tutaj zastanawiasz się pewnie, jak przyciągnąć odbiorców. Odpowiedź jest prosta, pisz dobre teksty. Dziś content to podstawa. Musisz pisać zgodnie z SEO, ale także tak, aby odbiorca chciał czytać. [reklama-ads] Twoje teksty muszą być użyteczne dla czytelnika. Odbiorca powinien już po pierwszym przeczytaniu jak najwięcej zapamiętać, a następnie chcieć do Ciebie wrócić, jeśli będzie miał kolejne pytania, problemy prawne. Dla kogo tworzysz content prawniczy? Po pierwsze, musisz zadać sobie pytanie: kim jest twój odbiorca? Czy jest on wykształconym w Twojej dziedzinie prawnikiem? Nie! Chcesz trafić do swoich klientów. Ludzi, którzy się na prawie nie znają. Poprzez te teksty chcesz im pomóc, dostarczyć wiedzę prawniczą. Jak tworzyć content prawniczy? Pisz w sposób: zrozumiały, czytelny, jasny, prosty. Wydaje się banalne? Ale! Spójrz na swoje ostatnie teksty. Ile jest tam niezrozumiałych słów? Czy wyjaśniasz wystarczająco dobrze artykuły, które cytujesz? A może zakładasz, że odbiorca powinien to wiedzieć? [reklama-ads] Unikaj: żargonu prawniczego, paremii łacińskich, zbyt częstego używania fraz typu „de facto”, „ab initio”, „stricte” itd. To wszystko może skutecznie zrazić Twojego odbiorcę. Tłumacz to co banalne To, co Tobie wydaje się banalne, pewnie nie jest takie dla Twojego czytelnika.  Pamiętaj, aby wyjaśniać, lub przynajmniej zarysowywać również tez podstawowe kwestie. Warto posługiwać się przykładami. Używać zrozumiałych stwierdzeń i czasem potocznego słownictwa. Nie będzie to stanowić zaprzeczenia Twojego profesjonalizmu, wręcz przeciwnie, sprawi, że będziesz postrzegany jako osoba profesjonalna, ale jednak trafiająca do odbiorcy. [reklama-ads] Na pierwszy rzut oka… Ważna jest także oprawa graficzna: czcionki, układ tekstu, grafiki, zdjęcia. Wszystko to może wpłynąć na postrzeganie Twojego tekstu jako bardziej przyjaznego, łatwiejszego do zapamiętania. Grafiki powinny być nieprzypadkowe, ale dopasowane do zawartości. Pamiętaj, także, aby nie używać tych samych grafik do różnych tekstów. I pamiętaj, aby nie przesadzać. Osoba czytająca tekst prawniczy szuka zwykle rozwiązania swojej sprawy, problemu. Nie chce oglądać rozpraszających grafik czy czcionek. Czytelny układ [reklama-ads] Pamiętaj, że ważny jest także sam układ tekstu. Nie pisz ciągiem. Różnicuj tekst, wstawiaj nagłówki. Staraj się stworzyć taki układ tekstu, aby odbiorca czytający go na urządzeniach mobilnych, nie miał z nim problemu.  Tekst niech będzie podzielony na akapity, tak aby odbiorca po wstępnym przejrzeniu artykułu mógł znaleźć informacje, które są mu potrzebne. Warto też starać się nie używać zbyt długich zdań. Zbyt długie zdania mogą być niezrozumiałe. Czytelnik o wile łatwiej przyswoi krótkie zdania. To podstawowe rady, które warto przyswoić, pisząc teksty prawnicze. Oczywiście wszystko zależało będzie od Twojego odbiorcy. Staraj się zawsze myśleć o nim i o jego potrzeby, gdy tworzysz tekst. W końcu finalnie chodzi o to, aby to on chciał czytać i wracać do Ciebie po więcej. [reklama-ads]

Co powinna zawierać umowa deweloperska? Z kim skonsultować jej konstrukcję?

Definicja umowy deweloperskiej To umowa przedwstępna podpisywana między deweloperem a przyszłym właścicielem danego obiektu mieszkalnego. Celem takiej umowy jest zabezpieczenie dokonania transakcji w chwili, gdy przedsięwzięcie deweloperskie będzie ukończone. Inaczej mówiąc, deweloper zawczasu zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości, podczas gdy nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego według ustalonych warunków. [reklama-ads] Oznacza to, że umowa deweloperska jest dobrym rozwiązaniem dla obu stron i dlatego stanowi standardową praktykę w przemyśle budowlanym. Nie znaczy to jednak, że nabywcy mieszkań i domów powinni podpisywać takie dokumenty z pełnym zaufaniem do developera. Tak naprawdę bardzo zdrowe są konsultacje z niezależnymi ekspertami. Kancelaria prawna Wrocław, chociażby, albo Kraków i Łódź... W każdym mieście można znaleźć odpowiednich fachowców do takich konsultacji. Co powinno znaleźć się w umowie deweloperskiej? Zanim to omówimy, chcielibyśmy podkreślić fakt, że umowę deweloperską najeży sporządzić w formie aktu notarialnego. To konieczność. W tym celu obie strony muszą umówić się w biurze notarialnym. Dla niektórych to zbędna procedura i dodatkowa komplikacja. Dla innych – dodatkowe zabezpieczenie ich interesów. [reklama-ads] Ale abstrahując od tego, w umowie deweloperskiej musi znaleźć się precyzyjne oznaczenie stron. Precyzyjne, czyli umożliwiające weryfikację oraz bezdyskusyjną identyfikację w razie ewentualnego sporu. Poza tym w dokumencie występuje pisemne zobowiązanie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, który musi zostać w miarę dokładnie opisany. Chodzi o to, aby nie było absolutnie żadnych wątpliwości, o który obiekt chodzi. Nie należny zapomnieć tutaj o określeniu standardu prac wykończeniowych. Nabywca powinien wiedzieć i wyrazić zgodę na to, w jakim stanie będzie dany lokal w momencie przekazania własności. Temu zaś towarzyszyć powinna cena owej nieruchomości oraz szczegóły dotyczące wpłat. Czy będzie to otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, czy jakaś inna forma bankowości... takie sprawy ustala się właśnie za pomocą umowy deweloperskiej. [reklama-ads] Terminy. To oczywiście bardzo ważny czynnik w sektorze budowlanym. Chodzi zarówno o terminy składania płatności, jak i wykonania prac ujętych w umowie. W związku z tym nie powinno w niej zabraknąć również konsekwencji niedotrzymania terminów, wliczając w to kary umowne oraz odsetki, jak i okoliczności ewentualnego zwrotu wpłaconych środków. Konsultacje przed zawarciem umowy deweloperskiej Jak już wspomnieliśmy, zawsze należy daną umowę oddać do analizy niezależnym prawnikom. Jeśli deweloper zobowiązuje się do zorganizowania takich konsultacji, i tak warto postarać się o wizytę w kancelarii na własny rachunek. Kancelaria prawna Wrocław, dajmy na to, która nie jest związana z danym deweloperem, będzie w stanie świadczyć usługi na zasadzie neutralności, co pozwoli obiektywnie ocenić aspekty prawne dokumentu. To z kolei stanie się podstawą dla najbardziej przydatnych porad oraz korekt. W związku z tym stosowne konsultacje powinny być wzięte pod uwagę przed ostatecznym złożeniem podpisu u notariusza. [reklama-ads] Polecane wzory pism: Zgłoszenie usterki do dewelopera wzór Pismo do dewelopera o odszkodowanie za opóźnienie Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie Wezwanie dewelopera do zapłaty kary umownej Pismo do dewelopera o odsetki wzór Pismo do dewelopera o odszkodowanie wzór Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera wzór Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji wzór