Co powinna zawierać umowa deweloperska? Z kim skonsultować jej konstrukcję?

Przekazanie prawa własności nieruchomości wiąże się z podpisaniem umowy deweloperskiej. Temat dotyczy więc wszystkich, którzy w najbliższej przyszłości planują zakup małego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Słowem: dość sporo Polaków. W związku z tym postanowiliśmy zebrać podstawowe informacje dotyczące takiej umowy.
umowa deweloperska

Definicja umowy deweloperskiej

To umowa przedwstępna podpisywana między deweloperem a przyszłym właścicielem danego obiektu mieszkalnego. Celem takiej umowy jest zabezpieczenie dokonania transakcji w chwili, gdy przedsięwzięcie deweloperskie będzie ukończone. Inaczej mówiąc, deweloper zawczasu zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości, podczas gdy nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego według ustalonych warunków.

Oznacza to, że umowa deweloperska jest dobrym rozwiązaniem dla obu stron i dlatego stanowi standardową praktykę w przemyśle budowlanym. Nie znaczy to jednak, że nabywcy mieszkań i domów powinni podpisywać takie dokumenty z pełnym zaufaniem do developera.

Tak naprawdę bardzo zdrowe są konsultacje z niezależnymi ekspertami. Kancelaria prawna Wrocław, chociażby, albo Kraków i Łódź… W każdym mieście można znaleźć odpowiednich fachowców do takich konsultacji.

Co powinno znaleźć się w umowie deweloperskiej?

Zanim to omówimy, chcielibyśmy podkreślić fakt, że umowę deweloperską najeży sporządzić w formie aktu notarialnego. To konieczność. W tym celu obie strony muszą umówić się w biurze notarialnym. Dla niektórych to zbędna procedura i dodatkowa komplikacja. Dla innych – dodatkowe zabezpieczenie ich interesów.

Ale abstrahując od tego, w umowie deweloperskiej musi znaleźć się precyzyjne oznaczenie stron. Precyzyjne, czyli umożliwiające weryfikację oraz bezdyskusyjną identyfikację w razie ewentualnego sporu. Poza tym w dokumencie występuje pisemne zobowiązanie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, który musi zostać w miarę dokładnie opisany.

Chodzi o to, aby nie było absolutnie żadnych wątpliwości, o który obiekt chodzi. Nie należny zapomnieć tutaj o określeniu standardu prac wykończeniowych. Nabywca powinien wiedzieć i wyrazić zgodę na to, w jakim stanie będzie dany lokal w momencie przekazania własności.

Temu zaś towarzyszyć powinna cena owej nieruchomości oraz szczegóły dotyczące wpłat. Czy będzie to otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, czy jakaś inna forma bankowości… takie sprawy ustala się właśnie za pomocą umowy deweloperskiej.

Terminy. To oczywiście bardzo ważny czynnik w sektorze budowlanym. Chodzi zarówno o terminy składania płatności, jak i wykonania prac ujętych w umowie. W związku z tym nie powinno w niej zabraknąć również konsekwencji niedotrzymania terminów, wliczając w to kary umowne oraz odsetki, jak i okoliczności ewentualnego zwrotu wpłaconych środków.

Konsultacje przed zawarciem umowy deweloperskiej

Jak już wspomnieliśmy, zawsze należy daną umowę oddać do analizy niezależnym prawnikom. Jeśli deweloper zobowiązuje się do zorganizowania takich konsultacji, i tak warto postarać się o wizytę w kancelarii na własny rachunek.

Kancelaria prawna Wrocław, dajmy na to, która nie jest związana z danym deweloperem, będzie w stanie świadczyć usługi na zasadzie neutralności, co pozwoli obiektywnie ocenić aspekty prawne dokumentu. To z kolei stanie się podstawą dla najbardziej przydatnych porad oraz korekt.

W związku z tym stosowne konsultacje powinny być wzięte pod uwagę przed ostatecznym złożeniem podpisu u notariusza.

Polecane wzory pism:

Współpraca
Współpraca
Artykuł sponsorowany - tekst partnera.

więcej porad

Czy potrącenie na pasach pozwala na uzyskanie odszkodowania?

Czy pieszy może otrzymać odszkodowanie za potrącenie? Uzyskanie odszkodowania za potrącenie jest możliwe, również wtedy, gdy miało ono miejsce na pasach. Obecnie potrącenia na pasach nie są już tak częste jak kiedyś, natomiast nadal się zdarzają. W takim przypadku potrącenie na pasach - https://apo24.pl/odszkodowanie-za-potracenie/ może stać się podstawą do ubiegania się o odszkodowanie przez poszkodowaną osobę. [reklama-ads] Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że odszkodowanie za potrącenie na pasach będzie możliwe jedynie w określonych przypadkach. Duże znaczenie ma tutaj określenie winnego zdarzenia. Gdy potrącenie na pasach jest wyłączną winą innego uczestnika ruchu, na przykład kierowcy samochodu, w takim przypadku można otrzymać odszkodowanie. Gdy jednak pieszy przechodził przez pasy, korzystając z telefonu, wówczas uzyskanie wypłaty nie będzie zwykle możliwe. Gdy ustalenie sprawcy zdarzenia nie jest możliwe od razu, w takim przypadku sprawa kierowana jest do sądu. Czy śmierć potrąconego pieszego pozwala na uzyskanie odszkodowanie? [reklama-ads] Tak, również istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za potrącenie na pasach, które doprowadziło do śmierci pieszego. W tym przypadku o odszkodowanie za potrącenie mogą ubiegać się bliscy zmarłego. Wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego? Wysokość odszkodowania w tym przypadku zależna jest od wielu zmiennych, między innymi od doznanych szkód. Trudno zatem jednoznacznie wskazać, ile pieniędzy może otrzymać poszkodowany czy też rodzina poszkodowanego. [reklama-ads] Odszkodowanie najczęściej wypłacane jest jako jednorazowe, natomiast w określonych przypadkach można też otrzymać rentę w formie tymczasowej albo stałej wypłaty wskazanej kwoty. Renta najczęściej jest stosowana w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu, dlatego też poszkodowany wymaga wtedy regularnego leczenia, rehabilitacji, opieki. Jak ubiegać się o odszkodowanie za potrącenie? Aby otrzymać stosowne odszkodowanie za potrącenie na pasach, konieczne jest zwrócenie się do odpowiedniego podmiotu. Najczęściej jest to ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia, który wypłaca wtedy odszkodowanie. Może jednak zdarzyć się, że konieczne będzie wytoczenie sprawy cywilnej przeciwko sprawcy. [reklama-ads] Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za potrącenie na pasach zapewniają również kancelarie prawne, które zapewniają wtedy pełną obsługę dla poszkodowanych w wypadkach. Polecane wzory pism: Wzór pisma o odszkodowanie za złamanie Pozew o zapłatę zadośćuczynienia wzór Śmierć poszkodowanego – pozew o zapłatę Pozew o odszkodowanie w związku ze śmiercią poszkodowanego wzór pisma

Leasing maszyn przemysłowych – co warto wiedzieć?

Co to jest leasing maszyn przemysłowych? Leasing maszyn przemysłowych to zewnętrzna forma finansowania dedykowana przedsiębiorcom, którzy potrzebują specjalistycznego sprzętu. Przyjmuje on formę umowy cywilnoprawnej, na podstawie której leasingodawca, którym jest firma leasingowa udostępnia leasingobiorcy, czyli przedsiębiorstwu w użytkowanie maszyny i urządzenia w zamian za opłacanie rat leasingowych. Leasing maszyn produkcyjnych to umowa terminowa, która w zależności od typu leasingu może zakładać wyłącznie korzystanie z leasingowanej maszyny lub również jej zakup po zakończeniu wskazanego okresu. W tym miejscu należy także zaznaczyć, że przedsiębiorcom oferowane jest zarówno leasingowanie nowy urządzeń, jak i leasing maszyn używanych. [reklama-ads] Leasing maszyn przemysłowych - rodzaje leasingu Jak wspomniano w poprzednim akapicie leasing maszyn przemysłowych to forma finansowania, która może różnić się w zależności od rodzaju podpisanej umowy. Oferowany jest bowiem: leasing operacyjny, w przypadku którego leasingowana maszyna stanowi środek trwały leasingodawcy, a co za tym idzie to on dokonuje jej odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca może natomiast wykupić urządzenie po zakończeniu umowy lub zwrócić jej firmie leasingowej; leasing finansowy, który zakłada, że leasingowana maszyna staje się własnością leasingobiorcy już w momencie podpisania umowy. W efekcie to leasingobiorca dokonuje jej amortyzacji, a wykup przedmiotu leasingu następuje automatycznie w momencie zapłaty ostatniej raty leasingowej; leasing zwrotny maszyn, w przypadku którego leasingobiorca odsprzedaje firmie leasingowej własną maszynę zachowując sobie jednocześnie prawo do jej dalszego użytkowania w ramach umowy leasingu. [reklama-ads] Dlaczego warto postawić na leasing maszyn przemysłowych? Leasing maszyn przemysłowych to rozwiązanie, które cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Wynika to nie tylko z tego, że pozwala on uzyskać korzyści podatkowe, ale również z szerokości oferty, ponieważ firmy leasingowe oferują m.in. leasing maszyn CNC, czy leasing maszyn papierniczych. Zaletą z pewnością jest również fakt, że leasing urządzeń nie obciąża zdolności kredytowej, a jego uzyskanie w wielu przypadkach jest szybkie i proste. Wynika to z ograniczenia formalności do minimum oraz elastyczności oferty, którą można dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. W efekcie może on korzystać ze specjalistycznego sprzętu w zamian za opłacanie stosunkowo niewielkich rat leasingowych, co nie wymaga ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych. [reklama-ads] Podsumowując należy stwierdzić, że leasing maszyn przemysłowych to rozwiązanie dedykowane dla przedsiębiorców potrzebujących specjalistycznych urządzeń, ale nie zamierzających w danej chwili kupować ich na własność. Tego typu finansowanie jest dostępne m.in. na leason.pl.