Jak poprosić o podwyżkę wynagrodzenia? jak napisać wniosek o podwyżkę?

Jak poprosić o podwyżkę? Rozmowa z szefem na temat podwyżki to dla większości pracowników bardzo stresująca perspektywa. Jeśli jednak pracownik wie, że zasługuje na wyższe wynagrodzenie, nie powinien wahać się, tylko poprosić przełożonego o podwyższenie wynagrodzenia. Może dokonać tego w trakcie rozmowy lub w bardziej komfortowy dla siebie sposób - pisemnie. Jak poprosić o podwyżkę wynagrodzenia i jak napisać skuteczne pismo do pracodawcy w sprawie podwyżki? Podpowiadamy!

Podwyżkę trzeba dla siebie wywalczyć

W niektórych firmach otrzymanie podwyżki jest czymś szczegółowo uwarunkowanym. Dobrym przykładem będzie tutaj podwyżka po okresie próbnym – jeśli pracownik sprawdza się na danym stanowisku, podpisuje z pracodawcą nową umowę na czas określony lub nieokreślony, przewidującą wyższe niż na okresie próbnym wynagrodzenie.

Innym przykładem, kiedy nie trzeba martwić się o podwyżki, jest obowiązywanie w zakładzie pracy planu podwyżkowego. W takiej sytuacji podwyżki przyznawane są najczęściej po osiągnięciu określonego celu, na przykład wzrostu sprzedaży o oznaczony procent. 

W wielu przedsiębiorstwach sytuacja pracowników nie jest jednak tak komfortowa. Każdy z nich o podwyżkę musi walczyć – samodzielnie lub grupowo. Prośba o podwyższenie pensji jest uzasadniona, jeśli pracownik zwiększył swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a nadal otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak w dniu zatrudnienia.

Jak rozmawiać z szefem o podwyżce?

Perspektywa rozmowy o podwyżce jest dla wielu osób na tyle stresująca, że przygotowując się do niej, próbują analizować każdy przykład rozmowy o podwyżce, aby wiedzieć, co powiedzieć, a przede wszystkim jak zareagować na słowa przełożonego.

Z pewnością jest to lepsze rozwiązanie niż przeprowadzenie z szefem takiej rozmowy przypadkiem, na korytarzu. Jak zacząć rozmowę o podwyżkę? Najlepiej nie od kwestii związanych z finansami, ale od kwestii związanych z rozwojem pracownika i jego planami dotyczącymi firmy. 

Ważny jest też wybór dobrego momentu na przeprowadzenie takiej rozmowy, czyli:

 • moment po osiągnięciu dużego sukcesu, np. zakończenie ważnego projektu, który przyniósł duże zyski, 
 • moment, w którym pracownik przejmuje nowe obowiązki, np. po innym pracowniku,
 • moment przed przyjęciem trudnego projektu, kiedy podwyżka ma pełnić rolę motywacyjną,
 • moment, kiedy firma jest w dobrej sytuacji finansowej,
 • na koniec roku finansowego, kiedy planowany jest budżet na kolejny okres i można uwzględnić w nim podwyżki.

Co ciekawe, eksperci wskazują nawet najlepszy dzień tygodnia i porę dnia na przeprowadzenie rozmowy o podwyżce – to piątek rano. 

Co mówić, a czego nie mówić podczas rozmowy o podwyżce?

Rozmowa o podwyżce jest bardzo trudna i bardzo stresująca. Im lepiej pracownik przygotuje się do niej, tym lepiej na niej wypadnie. Oczywiście, najprościej jest przygotowane argumenty przelać na papier, czyli przygotować wniosek o podwyżkę wynagrodzenia, który przełożony przeczyta samodzielnie.

Mimo to warto wiedzieć, jakich słów używać, aby w trakcie rozmowy z szefem – również po złożeniu wniosku – nie popełnić żadnej gafy.

Jakich argumentów użyć? Argumenty, które przemawiają za przyznaniem podwyżki pracownikowi to:

 • rozwój pracownika, zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, które przekładają się na zyski dla firmy – pracownik jest dla przełożonego ważny, niezastąpiony, 
 • sukcesy pracownika – dzięki umiejętnościom, wiedzy zaangażowaniu udało się osiągnąć cele, które realnie wpłynęły na kondycję finansową firmy, pracownik wyróżnia się na tle innych, nie wykonuje jedynie podstawowych zadań, ale też te bonusowe,
 • zwiększenie ilości obowiązków/odpowiedzialności – w parze z większą liczbą obowiązków i dużą odpowiedzialnością powinna iść też podwyżka wynagrodzenia,
 • lepsze kwalifikacje – pracownik nie powinien porównywać się do wszystkich innych pracowników, a jedynie do tych pracujących na takim samym stanowisku, a wtedy może podkreślić, że odznacza się od nich wyższymi kwalifikacjami, 
 • awans – awans to dodatkowe obowiązki i większa odpowiedzialność, dlatego podwyżka powinna towarzyszyć każdej takiej zmianie stanowiska.

Niekiedy dobrym argumentem w rozmowie z przełożonym o podwyżce jest wskazanie na wyższe zarobki pracowników w innych firmach na tym samym stanowisku.

Sugeruje to poniekąd, że pracownik mógłby zrezygnować i przenieść się do pracy w innym miejscu, choć nie stanowi bezpośredniej groźby zwolnieniem. Chodzi bardziej o wykazanie, że gdyby szef musiał zatrudnić na dane stanowisko nową osobę, musiałby zapłacić jej znacznie więcej. 

Jak ustalić wysokość podwyżki wynagrodzenia?

W trakcie rozmowy z pracodawcą trzeba być przygotowanym także na podanie konkretnej kwoty podwyżki. Informację tego typu warto zawrzeć również w swoim wniosku o podwyżkę.

Należy podejść do tego tematu racjonalnie. Dwukrotne podwyższenie stawki wynagrodzenia zwykle nie wchodzi w grę. Bezpieczną opcją jest podwyżka procentowa rzędu 10-20%.

A jakich argumentów nie używać podczas rozmowy z pracodawcą o podwyżce?

Poruszając temat podwyżki, należy zachować spokój. Najlepiej w trakcie takiej rozmowy trzymać się faktów i konkretów, nie kierując się emocjami. Korzystnie jest też unikać samego słowa podwyżka, zastępując je na przykład pensją dostosowaną do obowiązków czy nowych kompetencji.

Zakazane argumenty to te związane:

 • z sytuacją rodzinną pracownika,
 • z krytyką innych pracowników i zaniżaniem ich kwalifikacji,
 • z osobistą sytuacją finansową.  

Do rozmowy o podwyżce najlepiej przygotować się z perspektywy pracodawcy i przedstawiać swoje argumenty tak, aby wynikały z nich korzyści nie dla pracownika, lecz dla firmy.

Udzielenia podwyżki nie wolno uzależniać też od kontynuowania pracy na danym stanowisku, choć równocześnie pracownik nie może zbyt łatwo dać się „zbyć” pracodawcy – pokaże wtedy, że nie jest dostatecznie zmotywowany.

W chwilach zwątpienia warto przypomnieć sobie, że duże osiągnięcia, doskonalone umiejętności i realizacja wielu obowiązków zasługują na nagrodę w postaci adekwatnej pensji. 

Pismo ułatwi sprawę

W niektórych firmach wniosek o podwyżkę dla pracownika w formie pisemnej to konieczność. Część zakładów pracy formalizuje bowiem takie procedury i wymaga od pracowników składania oficjalnych wniosków o podwyżkę.

Jednak nawet jeśli taka forma nie jest dla osób zatrudnionych obowiązkowa, to warto wziąć ją pod uwagę, ponieważ w dużym stopniu stanowi ona ułatwienie dla pracowników, którzy obawiają się rozmowy o podwyżce ze swoim szefem.

Po pierwsze, złożenie takiego pisma jest o wiele mniej stresujące. Po drugie, pozwala lepiej przygotować argumenty przemawiające za podwyżką i ująć w swojej prośbie wszystkie istotne kwestie, ubierając je we właściwe słowa.

Nawet jeśli pracodawca później wezwie pracownika na rozmowę, większą część takiej konwersacji pracownik będzie miał już z głowy – może po prostu powtórzyć to samo, co zawarł w swoim wniosku. Poza tym, pismo zdecydowanie trudniej będzie pracodawcy po prostu zignorować. 

Do przygotowania prośby o podwyższenie wynagrodzenia można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku podanie o podwyżkę. Gotowy druk jeszcze bardziej uprości pracownikowi to zadanie, dzięki czemu nie straci on motywacji i nie podda się jeszcze przed podjęciem pierwszej próby rozmowy. 

Podsumowując

Rozmowa z szefem na temat podwyżki wynagrodzenia to dość mocno stresujący moment, bo ciężko tak naprawdę przewidzieć reakcję szefa i związaną z tym niezręczność. Zdecydowanie prościej jest wystosować do szefa lub przełożonego prośbę o podwyższeniu wynagrodzenia, którą przemyślanie uzasadnimy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia skutecznego pisma, dotyczącego podwyżki wynagrodzenia w danej firmie, przygotowaliśmy kilka wzorów pism, które pobierzesz na samej górze i które znacznie ułatwią Ci przygotowanie odpowiedniej prośby.

Pamiętaj: każdy pracodawca lub mieć świadomość, że jego pracownikowi zależy nie tylko na wysokości wynagrodzenia, ale także na dobru firmy i rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków!

Warto więc podczas rozmowy o podwyżkę lub w piśmie o podwyżkę wspomnieć swoje działania na rzecz rozwoju firmy, warto też porównać się z innymi pracownikami na podobnym stanowisku, by uwypuklić naszą osobę.

Warto też iść na kompromisy, czyli negocjować podwyżkę z przełożonym bądź właścicielem, jeśli to, co zaproponowaliśmy, nie jest do przyjęcia przez drugą stronę…

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak wynająć mieszkanie dla firmy?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu dla firmy, który pobierzesz poniżej: [product id="14947"] Wynajem mieszkania na cele użytkowe Wynajem mieszkania pod działalność firmy (dokładniej mówiąc wynajem na cele prowadzenia działalności gospodarczej) to popularne rozwiązanie, ponieważ wiąże się z niższymi kosztami niż wynajem powierzchni biurowej. Jak wynająć mieszkanie dla firmy? Nie można skorzystać tutaj z instytucji najmu okazjonalnego, ponieważ istotą takiego najmu nie jest cel mieszkaniowy. Zastosowanie znajduje więc umowa najmu zwykłego, w której określa się dokładnie prawa i obowiązki stron, a nawet to, który z podmiotów jest odpowiedzialny za wyposażenie i dostosowanie lokalu do działalności firmy.  Przy umowie najmu na cele użytkowe nie stosuje się przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów. Oznacza to, że prawa najemcy i wynajmującego nie są przez nie chronione, a zastosowanie znajdują przede wszystkim zapisy uwzględnione w samej umowie najmu. Wynajem mieszkań dla firm w przypadku wynajmu na cele użytkowe dotyczy prowadzenia działalności w wynajmowanym lokalu. W praktyce oznacza to, że mieszkanie zamieni się na przykład w sklep, sekretariat, biuro obsługi klientów, biuro rachunkowe, gabinet prezesa czy pomieszczenie socjalne. [rada]Jeśli żadne z pomieszczeń nie zostanie przeznaczone na cele mieszkalne, wynajem nie będzie podlegał regulacjom, które dotyczą relacji wynajmujący-lokator.[/rada] Forma umowy najmu z firmą Jak zostało wspomniane, wynajem mieszkania dla firmy nie może zostać oparty na umowie najmu okazjonalnego (okolicznościowego), choć takie rozwiązanie wydaje się najkorzystniejsze przynajmniej z punktu widzenia wynajmującego. W przypadku takiego najmu właściciel nieruchomości ma bowiem większe możliwości obrony swoich interesów (może łatwiej pozbyć się nieuczciwego lokatora). Jednak zawarcie umowy najmu okazjonalnego między osobą prywatną a firma jest niemożliwe, ponieważ taki najem dotyczy: najemców, którzy są osobami fizycznymi, najmu na cele mieszkaniowe. Jeżeli właściciel nieruchomości prowadzi własną działalność gospodarczą i wynajmuje lokal firmie, to może zdecydować się na umowę najmu instytucjonalnego. Taka forma umowy jest jednak niedostępna dla osób fizycznych. [informacja]Koniec końców, osoba fizyczna może zawrzeć z firmą tylko tradycyjną umowę najmu, do której nie stosuje przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, a jedynie przepisy kodeksu cywilnego.[/informacja] Dokument musi dokładnie opisywać więc warunki najmu, aby zabezpieczać interes obu stron. Wskazane jest, by umowa przewidywała: konsekwencje nieprzestrzegania postanowień umowy, zobowiązanie najemcy do pokrycia szkód spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lokalu,  zasady podwyższania czynszu najmu. Wynajem mieszkania firmie dla pracowników Mieszkanie prywatne może zostać wynajęte firmie również na cele mieszkaniowe. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy lokal wynajmowany jest dla pracowników przedsiębiorstwa i pełni rolę hotelu pracowniczego lub dodatkowego benefitu, innego niż wynagrodzenie za pracę. Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe oznacza, że w lokalu nie będzie prowadzona działalność gospodarcza. Wynajem na cele mieszkaniowe to wynajem lokalu, w wyniku którego pracownik lub pracownicy firmy zamieszkają w danym lokalu, zatem powstanie relacja wynajmujący-lokator.  [pomoc]Warto podkreślić, że wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika nadal nie może zostać udokumentowany za pomocą umowy najmu okolicznościowego, ponieważ najemcą nie jest tu osoba fizyczna, lecz firma występująca w imieniu swoich pracowników.[/pomoc] Jak napisać umowę najmu mieszkania z firmą? Tradycyjna (zwykła) umowa najmu lokalu mieszkalnego z firmą musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Warto jednak sporządzić ją bardzo ostrożnie, uwzględniając w niej również dodatkowe uzgodnienia, które pozwolą uniknąć nieporozumień w przyszłości. Zasadniczo, podstawowa wersja takiej umowy składa się z następujących elementów: data i miejsce zawarcia, oznaczenie stron umowy, oznaczenie przedmiotu umowy najmu (adres, opis lokalu), oznaczenie wysokości czynszu i innych opłat, określenie terminów i sposobu płatności, oznaczenie czasu trwania umowy, opis praw i obowiązków stron, określenie warunków wypowiedzenia umowy, podpisy stron. Jeśli umowa najmu z firmą zawierana jest na cele mieszkaniowe, należy koniecznie ująć to w treści dokumentu. Aby umowa dobrze chroniła interesy obu stron, warto uwzględnić w niej również: informacje dotyczące kaucji i sposobu jej rozliczania, informacje dotyczące sposobu korzystania z lokalu, zastrzeżenia dotyczące dokonywania zmian w lokalu. [uwaga]Z reguły, umowa najmu lokalu z firmą zabrania podnajmowania lokalu osobie trzeciej bez zgody właściciela, a także zakazuje przebudowy czy dokonywania samowolnej zmiany przeznaczenia lokalu.[/uwaga] Umowa najmu mieszkania z firmą a VAT Wynajmującego mieszkanie dla firmy często interesuje nie tylko rodzaj umowy, jaką może zawrzeć z przedsiębiorstwem, ale również kwestia podatku. [paragraf]Zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 marca 2011 roku o podatku od towarów i usług, art. 43 ust. 1 pkt, zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.[/paragraf] Zatem wynajem mieszkania dla firmy, czyli odpłatne świadczenie usług to czynność zwolniona od podatku pod warunkiem, że: wynajmowana nieruchomość ma charakter mieszkalny wynajem jest dokonywany na własny rachunek wynajem jest dokonywany na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że ze zwolnienia skorzysta ten wynajmujący, którzy swój lokal wynajmuje firmie na cele mieszkaniowe. Umowa najmu mieszkania dla firmy nie będzie zwolniona od podatku VAT, jeśli dotyczy celów użytkowych. Kluczowy w kontekście podatku jest więc cel najmu. Jeśli jest to najem na cele prowadzenia działalności gospodarczej, nie można liczyć na zwolnienie z obowiązku podatkowego. Cel najmu należy wyraźnie określić więc w zawieranej umowie. Podsumowując Jeśli zamierzamy wynająć mieszkanie firmie, warto sporządzić odpowiednią na tę okazję - umowę najmu. Co ważne, jeśli lokal lub mieszkanie zostanie przeznaczone na cele prowadzenia działalności gospodarczej, lub jako dodatkowe miejsce prowadzenia działalności (kolejna filia firmy) - to należy liczyć się z tym, że przedsiębiorca będzie musiał ujawnić w CEiDG adres mieszkania jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W takim mieszkaniu przedsiębiorca (JDG - jednoosobowa działalność gospodarcza) będzie mógł świadczyć usługi, przyjmować klientów i prowadzić biuro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. [paragraf]Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.[/paragraf] Inne podobne wzory pism: Wynajem mieszkania dla firmy wzór umowy Umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór Umowa podnajmu mieszkania wzór Umowa podnajmu pokoju w mieszkaniu wzór Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron Zaliczka na wynajem mieszkania wzór Nielegalny wynajem mieszkania DONOS

Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika – Uzasadnienie

Możliwe jest również ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika. Jak przygotować skuteczne pismo dotyczące zmiany godzin pracy? poniżej znajdziesz gotowe do wypełnienia wzory pism: Podanie o zmianę godzin pracy (wzór ogólny) Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd Zmiana godzin pracy z woli pracownika Pracownik może złożyć wniosek o zmianę godzin pracy, czyli prośbę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, powinien przygotować w tym celu formalne podanie, czyli wniosek w formie pisemnej. Zmiana rozkładu czasu pracy jest dopuszczalna, o ile nowy rozkład ustalony dla pracownika pozostanie zgodny z wymaganiami danego systemu czasu pracy. Zatem pracodawca może przystać na prośbę pracownika i zmienić jego rozkład czasu pracy, o ile wyraża taką wolę i ma taką możliwość [paragraf]Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika polega najczęściej na przesunięciu godziny rozpoczynania pracy i jej kończenia. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy można przesunąć zarówno na wcześniejsze, jak i na późniejsze.[/paragraf] Niekiedy dla pracownika ustala się także tak zwany ruchomy czas pracy, czyli przedział godzinowy, w którym pracownik może rozpocząć pracę. Wniosek o zmianę rozkładu czasu pracy może dotyczyć też zmiany dni świadczenia pracy, o ile jest to rozwiązanie dopuszczalne w danym zakładzie pracy i pracodawca wyrazi na to zgodę.  Czy pracodawca musi zgodzić się na prośbę pracownika? Prośba o zmianę godzin pracy nie jest dla pracodawcy wiążąca. Nie ma on obowiązku akceptowania takiej prośby - to od jego woli zależy, czy wyrazi zgodę na zmianę rozkładu czasu pracy. Taka decyzja zawsze powinna być dobrze przemyślana. W końcu to obowiązkiem pracodawcy jest dbanie o to, by zakład pracy dobrze funkcjonował, a także, aby pracownik wykonywał swoje zadania tak, jak należy. Z tego względu przed wydaniem zgody na zmianę rozkładu czasu pracy przełożony bierze pod uwagę wszystkie te czynniki.  [rada]Zasadniczo, wniosek pracownika nie zobowiązuje pracodawcy do zmiany jego rozkładu czasu pracy, jednak w przypadku rodzica dziecka niepełnosprawnego (np. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) sprawa ta wygląda nieco inaczej.[/rada] Jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania określone w przepisach kodeksu pracy,  jego prośba o zmianę godzin czasu pracy jest dla pracodawcy wiążąca. Może on odrzucić ją tylko w uzasadnionych przypadkach i powinien wyjaśnić swoją decyzję pracownikowi. Co więcej, przepisy wyliczają, jakie przyczyny pozwalają pracodawcy odrzucić wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko niepełnosprawne. Są to wyłącznie argumenty powiązane: z rodzajem wykonywanej pracy, z organizacją pracy w zakładzie. Zmiana godzin pracy ze względu na dziecko Jak zostało wspomniane, w szczególnej sytuacji są ci pracownicy wnioskujący o zmianę rozkładu czasu pracy, którzy swoją prośbę uzasadniają koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem, wymagającym takiej opieki ze względu na swój stan zdrowia. Takim pracownikom przysługuje możliwość wnioskowania o zmianę organizacji czasu pracy, a także: zmiany formy świadczenia pracy z pracy na miejscu na telepracę, czyli pracę z domu, ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, ustalenia ruchomego czasu pracy, ustalenia przerywanego czasu pracy, przy czym przerwa w świadczeniu pracy nie może przekraczać 5 godzin na dobę (czas tej przerwy nie wlicza się do czasu pracy, ale uprawnia do wynagrodzenia należnego za czas przestoju). Jak napisać wniosek o zmianę godzin pracy? Zmiana godzin czasu pracy może zostać wprowadzona tylko na pisemny wniosek pracownika. Pismo tego typu musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym dane pracownika oraz opis interesującego go rozwiązania - wskazanie, w jakich godzinach chciałby pracować. [pomoc]Najważniejsze jest jednak uzasadnienie zmiany godzin pracy na wniosek pracownika, ponieważ to od użytych argumentów zależy w dużej mierze to, czy pracodawca wniosek zaakceptuje.[/pomoc] Najczęściej pracownicy przygotowują wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dojazd, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem (odbieranie dziecka z przedszkola) czy stan zdrowia. Zmiana godzin rozpoczynania i kończenia pracy może rozwiązywać problem kiepskiego połączenia komunikacyjnego, umożliwiać rodzicowi odwożenie i odbieranie dziecka ze szkoły czy przedszkola, a także przyjmowanie leków czy posiłków o zaleconych przez lekarza porach.  Przygotowując uzasadnienie wniosku o zmianę rozkładu czasu pracy, należy pamiętać, aby ująć w swoim piśmie przyczyny obiektywnie ważne - takie, które faktycznie mogą przekonać pracodawcę do tego, że zmiana godzin świadczenia pracy będzie dla pracownika dużym ułatwieniem i nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanej przez niego pracy.  Jak ustala się indywidualny rozkład czasu pracy? Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się wyłącznie na wniosek pracownika, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatem pracownik może rozpoczynać i kończyć pracę w innych godzinach czy w innych dniach tygodnia, o ile zmiany te mieszczą się w ramach obowiązującego systemu czasu pracy. [informacja]Nowy rozkład godzin nie może kolidować z przepisami dotyczącymi norm czasu pracy czy minimalnych odpoczynków dobowych i tygodniowych.[/informacja] Niedopuszczalne jest również dokonanie zmian, które naruszałyby przepisy związane z ograniczeniami czasu pracy względem danej kategorii pracowników, na przykład kobiet w ciąży, które nie mogą pracować w porze nocnej. [rada]Jeśli pracodawca wyraża zgodę na zmianę godzin pracy, ustala z pracownikiem nowy grafik na czas określony lub nieokreślony.[/rada] Zmiany przełożony może wprowadzić do obowiązującego regulaminu pracy, przy czym wtedy wejdą one w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Postanowień dotyczących nowego rozkładu czasu pracy nie wprowadza się do umowy o pracę - wystarczający jest wniosek pracownika i zgoda pracodawcy. Podsumowanie Zgodnie z art. 142. - Indywidualny rozkład czasu pracy - Kodeksu pracy: [paragraf]Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.[/paragraf] Pracodawca ma prawo, by odmówić uwzględnienia wniosku pracownika, jeśli indywidualny czas pracy kolidować będzie z organizacją pracy w zakładzie pracy bądź z rodzajem pracy wykonywanej przez tego pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja rodzica dziecka niepełnosprawnego, gdzie godziny pracy dostosować można do wymagań i potrzeb dziecka. Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy, aby wywołał oczekiwane skutki, powinien być sporządzony prawidłowo i powinien zawierać szereg niezbędnych informacji. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, pobierz przygotowany przez nas wzór wniosku, który znajdziesz na samej górze. Inne przepisy, które warto znać: [paragraf]Art. 150. - Ustalenie systemu i rozkładu czasu pracy - Kodeks pracy. § 1.Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2-5 oraz art. 139 § 3 i 4.[/paragraf]