Aneks do umowy najmu okazjonalnego wzór

16.00 

Aneks do umowy najmu okazjonalnego może dotyczyć między innymi przedłużenia okresu trwania umowy, przy czym należy pamiętać, że umowa najmu okazjonalnego nie może obejmować okresu dłuższego niż 10 lat.

Jednak aneks zmieniający nie musi sprowadzać się wyłącznie do zmiany czasu trwania umowy. Za pomocą takiego dokumentu strony stosunku najmu mogą swobodnie modyfikować postanowienia umowy, dodawać do niej nowe zapisy lub usuwać te już istniejące. 

Aneks do umowy najmu okazjonalnego nie musi przyjmować żadnej formy pisemnej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć go w formie aktu notarialnego.

Zwykła forma pisemna będzie jednak wystarczająca, aby zmiany zostały wprowadzone zgodnie z prawem. Nie ma też wymogu, by zawarcie aneksu zgłaszać do Urzędu Skarbowego, o ile podatnik reguluje należności wobec fiskusa zgodnie z zasadami.

Wzór aneksu do umowy najmu okazjonalnego ułatwia przygotowanie dokumentu, który zawiera wszystkie niezbędne elementy formalne. Pismo wystarczy wypełnić, podpisać i dołączyć do obu egzemplarzy oryginalnej umowy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy najmu okazjonalnego wzór