Aneks do umowy o pracę – Premia uznaniowa – wzór

16.00 

Aneks do umowy o pracę – premia uznaniowa to aneks zmieniający warunki świadczenia pracy, który można zawrzeć w przypadku, kiedy obie strony stosunku pracy wyrażają na to zgodę.

Dokument pozwala wprowadzić zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie takich zmian jest natomiast obowiązkowe, jeśli dotyczą one warunków wykonywania pracy na rzecz pracodawcy.

Aneks do umowy o pracę – premia uznaniowa sporządza się w formie pisemnej. Na dokumencie muszą znaleźć się podpisy obu stron umowy o pracę, co oznacza, że zmiany tego typu pracodawca może wprowadzić tylko za zgodą pracownika. 

Wzór aneksu do umowy o pracę – premia uznaniowa należy uzupełnić o takie informacje, jak dane stron umowy, oznaczenie umowy o pracę, której dotyczy aneks oraz opis wprowadzanych zmian, czyli wysokości premii uznaniowej.

Dokument powinien wskazywać również, kiedy opisywane zmiany wchodzą w życie. W przeciwnym razie uznaje się za taki moment datę podpisania aneksu przez pracodawcę i pracownika.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy o pracę – Premia uznaniowa – wzór