Aneks do umowy spółki cywilnej – wzór

16.00 

Aneks do umowy spółki cywilnej pozwala wspólnikom dokonywać zmian w umowie spółki w dowolnym czasie. Takim aneksem można sformalizować między innymi wystąpienie wspólnika ze spółki, zmianę adresu siedziby spółki czy też zmianę udziałów w spółce. Co ważne, taki aneks musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników.

Aneks do umowy spółki cywilnej powinien zostać sporządzony w zwykłej formie pisemnej, chyba że sama umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego – wtedy wymagane jest sporządzenie aneksu w takiej samej formie szczególnej.

Aneks musi określać, jakiej umowy dotyczy. Powinien także precyzyjnie opisywać wprowadzane zmiany oraz wyznaczać termin, w jakim wchodzą one w życie.

Wzór aneksu do umowy spółki cywilnej pomaga przygotować dokument wolny od błędów czy braków formalnych. Druk wystarczy wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pierwotnej umowy spółki. Od tej pory aneks stanowi jej integralną część, a oba dokumenty muszą być traktowane jako jedna umowa. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy spółki cywilnej – wzór