Aneks do umowy – Zmiana danych firmy – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Nie wszystkie zmiany dotyczące jednej ze stron umowy wymagają sporządzania kolejnej umowy, umożliwiającej ich aktualizację. Za pomocą aneksu strony mogą bowiem wprowadzać do umowy nowe zapisy, usuwać zapisy nieważne, a także zmieniać zapisy i korygować błędy.

Aneks do umowy zmiana danych firmy pozwoli wprowadzić zatem aktualizację w zakresie takich danych, jak adres firmy czy nazwa firmy.

Sporządzając aneks do umowy zmiana danych firmy, należy upewnić się co do tego, jaką formę powinien przyjmować taki dokument. Aneksowanie wymaga bowiem zachowania takiej samej formy, jaką przyjmuje aktualizowana umowa. W aneksie należy wskazać również dokładnie, jakiej umowy dotyczy aneks i jakie zmiany są nim wprowadzane. 

Do zaktualizowania danych firmy strony mogą wykorzystać wzór aneksu do umowy zmiana danych firmy.

Dokument ułatwia stworzenie pisma, które uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne, w tym wskazanie daty, od której obowiązują wprowadzone zmiany. Jeśli taka data nie pojawi się w treści aneksu, przyjmuje się, że zmiany wchodzą w życie wraz z chwilą podpisania dokumentu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Aneks do umowy – Zmiana danych firmy – wzór
  1. Polecam wzór aneksu.