Aneks zmiana strony umowy – wzór

(1 opinia klienta)

17.00 

Aneks zmiana strony umowy to pismo, które stosuje się najczęściej w odniesieniu do umów najmu czy dzierżawy. Kiedy zmienia się właściciel nieruchomości, automatycznie zmienia się także wynajmujący.

Zawarcie aneksu zmieniającego stronę umowy pozwala ustalić jednak, jakie warunki kontraktu pozostawia się bez zmian, a jakie ulegają ewentualnej modyfikacji. Nie ma konieczności sporządzania nowej umowy, jeśli zmienia się w niej tylko jeden z podmiotów.

W większości przypadków aneks zmiana strony umowy będzie przyjmować formę zwykłą pisemną. Z reguły, w treści umów zastrzega się bowiem rygor aneksowania w formie pisemnej – w przeciwnym razie aneks będzie nieważny.

Jeśli jednak umowa została zawarta w formie szczególnej, to również w takiej formie należy ją aneksować.

Wzór aneksu zmiana stron umowy można wykorzystać tylko wtedy, kiedy obie strony zgadzają się na wprowadzenie takiej zmiany. Dokument powinien zawierać dane stron, oznaczenie umowy, której dotyczy, opis zmian i podpisy obu podmiotów.

Tak przygotowany aneks dołącza się do oryginalnej umowy, jako jej integralny element.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Aneks zmiana strony umowy – wzór
  1. Dokument okej.