Arkusz diagnozy niepowodzeń szkolnych

Kategorie: ,

16.00 

Arkusz diagnozy niepowodzeń szkolnych sporządza się dla uczniów z różnego typu problemami. Taki dokument wskazuje na przyczynę problemu, diagnozę oraz proponowane środki zaradcze.

Można podzielić go na sekcje:

  • przyczyn społeczno-ekonomicznych,
  • przyczyn biospołecznych,
  • przyczyn dydaktycznych.

Diagnoza niepowodzeń szkolnych jest diagnozą zespołową, przygotowywaną przez psychologa, pedagoga, logopedę lub neurologopedę, w zależności od potrzeb. Diagnoza służy określeniu obszarów, w których występuje problem oraz

określeniu dalszej ścieżki pracy z dzieckiem. Arkusz diagnozy niepowodzeń szkolnych wypełnia się na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami czy analizy dokumentacji ucznia.

Gotowy do wypełnienia wzór arkusza diagnozy niepowodzeń szkolnych znajduje zastosowanie w przypadku dzieci, które mają obniżoną sprawność intelektualną, mają trudną sytuację rodzinną, mają zaburzenia mowy i pracy zmysłów, czy też trudności emocjonalno-społeczne.

Diagnozę wykonuje się również u dzieci, które nie mają postępów w nauce pomimo zwiększonego wysiłku włożonego w ich kształcenie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Arkusz diagnozy niepowodzeń szkolnych