Cofnięcie wniosku o ściganie WZÓR

Kategorie: ,

16.00 

Cofnięcie wniosku o ściganie to odwołanie wniosku o ukaranie sprawcy przestępstwa, który został złożony przez pokrzywdzonego lub przez inny organ uprawniony do wszczęcia postępowania karnego.

Cofnięcie wniosku o ściganie może nastąpić w sytuacji, gdy pokrzywdzony lub organ, który złożył wniosek, uznają, że sprawa nie jest już dla nich ważna lub że dochodzenie sprawiedliwości w danym przypadku nie jest już konieczne.

Cofnięcie wniosku o ściganie może nastąpić także w przypadku, gdy sprawca przestępstwa zadośćuczynił pokrzywdzonemu lub zapłacił mu odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód.

Cofnięcie wniosku o ściganie nie oznacza, że sprawa zostaje całkowicie umorzona, ale oznacza, że postępowanie karne zostaje wstrzymane do czasu ponownego wszczęcia go na wniosek pokrzywdzonego lub innego organu uprawnionego.

Cofnięcie wniosku o ściganie należy złożyć w prokuraturze, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który zakupisz na samej górze strony.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Cofnięcie wniosku o ściganie WZÓR