Czynny żal za PCC-3 – wzór

16.00 

PCC-3 to deklaracja związana z dokonaniem czynności cywilnoprawnych. Taką deklarację należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia dokonania danej czynności oraz uregulować należny podatek, zwykle w stawce 2-10%.

Podatek PCC pojawia się przy czynnościach, typu:

  • zawarcie umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych,
  • zawarcie umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • zawarcie umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy,
  • zawarcie umowy darowizny,
  • zawarcie umowy dożywocia,
  • zawarcie umowy o zniesienie współwłasności,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, np. służebności. 

Wiele osób nie ma świadomości, że obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 i uiszczenia należnego podatku pojawia się nawet przy zawieraniu umowy pożyczki od członka rodziny czy też przy zawieraniu umowy kupna pojazdu.

Tymczasem niedopełnienie tego obowiązku traktowane jest jako wykroczenie skarbowe, za które grozi podatnikowi wysoka kara grzywny.

Warto wspomnieć również, że z obowiązku uregulowania podatku PCC można zostać zwolnionym, jeśli zgłosi się zawarcie opodatkowanej umowy pożyczki lub darowizny do US w odpowiednim terminie oraz gdy spełnione zostaną inne warunki określone w przepisach.

Aby uniknąć konsekwencji niezłożenia deklaracji i nieopłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, podatnik może wnieść do urzędu skarbowego czynny żal za PCC-3.

Jest to pismo, w którym podatnik przyznaje się do popełnienia wykroczenia i złamania przepisów, jednocześnie wyjaśniając przyczyny niedopełnienia obowiązku. Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji złamania przepisów, ale podatnik nadal musi złożyć do US deklarację PCC i opłacić należny podatek. 

Czynny żal nie będzie skuteczny, jeśli urząd dysponuje już informacjami o popełnionym wykroczeniu, a także w sytuacji, kiedy wykroczenie ma charakter przestępstwa zorganizowanego.

W treści czynnego żalu podatnik powinien podać fiskusowi dane osób współdziałających w popełnieniu wykroczenia, a także wyjaśnienie przyczyn niedopełnienia obowiązku. Najczęściej stosowanymi argumentami są w tym przypadku: brak wiedzy na temat obowiązujących przepisów oraz zapominalstwo.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Czynny żal za PCC-3 – wzór