Upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód PDF – wzór

16.00 

Jak napisać upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód w urzędzie skarbowym? Nie wszyscy posiadacze aut wiedzą, że po zakupie samochodu powinni rozliczyć się z fiskusem i odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynika to z faktu, że w momencie nabycia pojazdu zawiera się umowę kupna-sprzedaży, która jest objęta podatkiem PCC.

Czas na uregulowanie takiego zobowiązania to 14 dni, licząc od dnia zakupu. Jeśli posiadacz nie jest w stanie dopełnić obowiązku osobiście, powinien przygotować upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód dla osoby, która rozliczy się z fiskusem w jego imieniu. Jak prawidłowo napisać takie upoważnienie?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz powyżej.

Podatek od zakupu samochodu

Tak zwana opłata skarbowa za samochód to tak naprawdę nie tyle opłata za samochód, co opłata od czynności nabycia takiego samochodu. Mowa o tak zwanym podatku PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, który płacą osoby fizyczne, kupując na przykład samochód, od innej osoby fizycznej.

Obowiązek ten regulują przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto wiedzieć, że dotyczy on nie tylko samochodów, ale też wszelkich innych umów kupna-sprzedaży zawieranych przez osoby niebędące przedsiębiorcami. Zatem podatek PCC odprowadza się przy zakupie:

 • nieruchomości,
 • ruchomości (pojazdów),
 • sprzętu AGD czy RTV,
 • praw majątkowych.

A kiedy nie trzeba płacić podatku od zakupu samochodu? Z obowiązku tego zwolnione będą osoby, które kupiły auto nie od innej osoby fizycznej, lecz od podmiotu gospodarczego, np. z salonu, od przedsiębiorcy, z komisu – chyba że komis jest jedynie pośrednikiem.

Zasada jest prosta, kupując samochód na podstawie faktury VAT, nie na podstawie umowy kupna-sprzedaży, nabywca nie ma obowiązku odprowadzenia podatku PCC, ponieważ wszelkie opłaty wobec US odprowadza w tym przypadku sprzedawca.

Jak rozliczyć podatek za samochód?

Na opłacenie podatku PCC w przypadku nabycia pojazdu – i nie tylko – kupujący ma 14 dni, licząc od daty transakcji, czyli zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Obowiązek naliczenia odpowiedniej kwoty leży po stronie podatnika. Musi on zatem wyliczyć sumę podatku (2% wartości pojazdu), wypełnić formularz urzędowy i opłacić podatek.

Deklarację PCC można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, a także za pośrednictwem internetu czy pocztą, listem poleconym. Do wypełnienia takiego druku potrzebne są następujące dane podatnika:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • PESEL.

Jeśli nabywca pojazdu nie może skorzystać z żadnego z wymienionych wyżej rozwiązań, powinien zdecydować się na upoważnienie do urzędu skarbowego na opłatę za samochód. W takim przypadku wskazana osoba będzie mogła złożyć dokumenty i odprowadzić podatek w jego imieniu.

Upoważnienie do opłaty skarbowej wiąże się jednak z dodatkową opłatą. Wynosi ona 17 zł, niezależnie od okoliczności. Z opłaty skarbowej zwolnieni są bliscy podatnika – małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo (jako pełnomocnicy).

Jak przygotować upoważnienie do US?

Upoważnienie do zapłaty podatku za samochód to dobre rozwiązanie dla osób, które nie mogą dopełnić tego obowiązku osobiście, np. z uwagi na konieczność pilnego wyjazdu za granicę. Jak napisać upoważnienie do urzędu skarbowego? Dokument tego typu musi zawierać szereg wymaganych elementów formalnych, w tym:

 • dane osobowe nabywcy pojazdu – mocodawcy – imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania,
 • dane wskazanego pełnomocnika – takie same jak mocodawcy ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa,
 • oznaczenie celu udzielenia pełnomocnictwa, czyli załatwienie formalności związanych z nabyciem pojazdu, składanie oświadczeń przed urzędem w imieniu mocodawcy,
 • oznaczenie zakupionego pojazdu, którego dotyczy opłata skarbowa,
 • określenie terminu obowiązywania pełnomocnictwa,
 • data i miejsce sporządzenia upoważnienia,
 • podpis mocodawcy.
Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór upoważnienia do urzędu skarbowego do opłacenia samochodu.

Dokument jest ważny wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, chyba że mocodawca jest z niej zwolniony. Pełnomocnictwo nie wymaga uzasadnienia.

Jak obliczyć opłatę skarbową od samochodu?

Jak zostało wspomniane, podatnik musi samodzielnie obliczyć kwotę należnego US podatku PCC. Nawet jeśli dokonuje tej czynności przez pełnomocnika, jego obowiązkiem jest samodzielne ustalenie wysokości należnego podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatek PCC to 2% wartości auta – nie ceny jego zakupu.

Warto zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ czasami zakupiony pojazd ma wyjątkowo atrakcyjną cenę, na przykład ze względu na uszkodzenia wymagające naprawy. W takich okolicznościach fiskus może podważyć wysokość obliczonej kwoty podatku i wystąpić do podatnika z nakazem wyrównania należnej sumy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie samochodu najlepiej obliczyć więc na podstawie rzeczywistej wartości rynkowej pojazdu, biorąc pod uwagę takie cechy auta jak:

 • marka,
 • model,
 • wiek,
 • przebieg,
 • wielkość silnika,
 • stan techniczny.

Wystarczy przejrzeć w tym celu ogłoszenia sprzedaży dostępne w internecie i wyciągnąć z nich średnią cenę. Jeśli zaś auto kupowane jest do remontu po cenie okazyjnej, warto udokumentować poniesione koszty napraw na wypadek konieczności udowodnienia przed fiskusem realnej wartości pojazdu.

Kara za brak deklaracji PCC

Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji PCC w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna sprzedaży samochodu na kwotę przekraczającą 1000 zł. Spóźnienie się ze złożeniem takiej deklaracji grozi karą w wysokości od 10% wysokości płacy minimalnej brutto do nawet 20-krotności płacy minimalnej.

[O przedawnieniu kary można mówić dopiero po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Osoby, które spóźnią się z ze złożeniem deklaracji PCC mają jednak szansę na uniknięcie kary. Powinny zgłosić w tej sprawie tak zwany czynny żal i wyjaśnić okoliczności swojego spóźnienia. Mogą wytłumaczyć się na przykład brakiem wiedzy o obowiązku złożenia deklaracji, a także ciężką chorobą czy hospitalizacją.

Jeśli urząd uzna takie argumenty, podatnik będzie zobowiązany jedynie do uregulowania kwoty podatku, bez żadnej dodatkowej kary.

Kilka słów na koniec

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej, jeśli nabywca samochodu nie może osobiście dokonać opłaty i zechce skorzystać z pomocy pełnomocnika, poniesie on opłatę skarbową w wysokości 17 zł za nadanie osobie trzeciej pełnomocnictwa.

Aby jednak Urząd Skarbowy przyjął upoważnienie, musi ono spełniać szereg formalnych wymagań – dlatego aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz na samej górze!

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Upoważnienie do opłaty skarbowej za samochód PDF – wzór