Czynny żal za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości

16.00 

Po nabyciu nieruchomości lub wybudowaniu obiektu budowlanego właściciel powinien dopełnić wielu formalności. Część z nich dotyczy podatków.

Osoby fizyczne muszą złożyć do urzędu skarbowego informację IN-1 po nabyciu nieruchomości lub wybudowaniu budynku, a osoby prawne muszą złożyć deklarację DN-1 i zapłacić należny podatek.

Deklaracja na podatek od nieruchomości powinna zostać złożona przez osoby prawne i spółki do 31 stycznia każdego roku.

Niezłożenie deklaracji na podatek od nieruchomości w określonym terminie jest czynem zabronionym.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego jest to działanie, które polega na nieujawnieniu przedmiotu lub podstawy opodatkowania, ewentualnie niezłożeniu odpowiedniej deklaracji w terminie. Jeśli podatnik dopuszcza się takiego czynu, grozi mu kara grzywny w wysokości maksymalnie 720 stawek dziennych.

Aby uniknąć kary za niezapłacenie podatku i niezłożenie deklaracji w terminie, podatnik może wnieść do urzędu skarbowego tak czynny żal za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości.

Takie rozwiązanie polega na zgłoszeniu popełnienia czynu zabronionego, zanim fiskus sam zacznie prowadzić postępowanie w danej sprawie.

Czynny żal powinien wyjaśniać, dlaczego podatnik nie dopełnił swojego obowiązku. Można zatem powołać się w nim między innymi na nieświadomość obowiązujących przepisów, natłok obowiązków czy zwykłe zapominalstwo. 

Złożenie czynnego żalu nie zwalnia podatnika od obowiązku złożenia deklaracji i opłacenia podatku od nieruchomości wraz z zaległymi odsetkami.

Aby czynny żal był skuteczny, podatnik musi zatem wypełnić te obowiązki równolegle lub zadeklarować w swoim piśmie, kiedy ma zamiar złożyć deklarację i uregulować należność wobec fiskusa.

Warto wspomnieć, że nie ma obowiązującego wzoru czynnego żalu, ale każde pismo tego typu musi uwzględniać nie tylko wyjaśnienie sprawy, ale również wskazanie na osoby współdziałające w popełnieniu czynu zabronionego (jeśli takowe istnieją).

Czynny żal pozwala uniknąć kary za:

  • spóźnienie z zapłatą podatku od nieruchomości,
  • niezłożenie deklaracji,
  • przekroczenie terminu złożenia powyższych dokumentów.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Czynny żal za niezłożenie deklaracji podatku od nieruchomości