Nielegalny wynajem mieszkania – DONOS – wzór

16.00 

Jak zgłosić nielegalny wynajem mieszkania do Urzędu Skarbowego? Nie każdy ma świadomość, że wynajmując własne mieszkanie i czerpiąc z tego korzyści finansowe, ma obowiązek odprowadzić od nich należny fiskusowi: podatek dochodowy. Legalny najem wiąże się z koniecznością zawarcia z lokatorem umowy najmu mieszkania, która stanowi podstawę rozliczenia dochodów z urzędem skarbowym.

W przypadku wykrycia przez US takiego ukrytego dochodu wynajmujący musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Natomiast kontrola nielegalnej działalności najczęściej stanowi skutek donosu – donosu na nielegalny wynajem mieszkania do US. Jak prawidłowo napisać donos do US?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu, które pobierzesz powyżej.

Obowiązek rozliczenia dochodów z tytułu najmu

Nie wszystkie umowy najmu podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do US, ale każdy dochód z tego tytułu wymaga rozliczenia zysków z fiskusem. Jedyny rodzaj najmu, który podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do fiskusa to najem okazjonalny. W tym przypadku wynajmujący musi okazać umowę najmu zawartą ze swoim lokatorem w odpowiednim urzędzie.

W pozostałych przypadkach podatnik ma jedynie obowiązek odprowadzenia należnych zaliczek na podatek dochodowy. Może wybrać przy tym, czy chce rozliczać się na zasadach ogólnych, czy ryczałtem.

Wystarczy, że złoży w tej sprawie odpowiednią deklarację lub po prostu odprowadzi pierwszą transzę należnego podatku zgodnie z wybranymi zasadami. Przepisy dotyczące naliczania podatku na zasadach ogólnych stosuje się “z urzędu”.

Wiele osób zastanawia się, czy można w jakiś sposób sprawdzić, czy wynajmujący odprowadza należny podatek, przed złożeniem donosu. Niestety, jest to niemożliwe, ponieważ obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego żaden z urzędników nie udzieli osobie postronnej takich informacji.

Rozwiązaniem w przypadku podejrzeń jest tak naprawdę sam donos do US na wynajem mieszkania, który doprowadzi do wszczęcia kontroli i zweryfikowania, czy właściciel mieszkania faktycznie prowadzi wynajem nielegalnie. Na skutek takiego donosu urzędnicy przeprowadzą kontrolę, która wykaże ewentualne zaległości w realizacji obowiązku podatkowego.

Kto może złożyć donos do urzędu skarbowego?

Donos do skarbówki może złożyć każdy i w niektórych przypadkach jest to rozwiązanie, na które decydują się nawet sąsiedzi osób wynajmujących mieszkania w blokach. Takie rozwiązanie bywa bowiem formą walki z lokatorami, którzy uprzykrzają życie swoim sąsiadom hałasami, głośnym imprezowaniem czy awanturami.

Często złożenie takiego donosu okazuje się skuteczniejszym rozwiązaniem niż wielokrotne wzywanie na miejsce policji czy administracji budynku.

Poza tym donos do Urzędu Skarbowego na wynajem mieszkania nierzadko składają sami najemcy, który zostali oszukani przez wynajmującego, np. poprzez brak zwrotu kaucji wpłaconej przy zawieraniu umowy najmu. W takiej sytuacji donos również pełni formę walki z nieuczciwym właścicielem nieruchomości.

Jaką formę powinien przyjmować donos do US?

Czy można złożyć anonimowy donos do urzędu skarbowego – to pytanie zadaje sobie wiele osób obawiających się ujawnienia ich danych po wszczęciu postępowania w sprawie nielegalnego wynajmu. Z tego względu wiele pism wpływających do US to donosy pozbawione danych osobowych zgłaszającego.

Co do zasady, skargi czy donosy bez takich danych jak imię, nazwisko czy adres skarżącego nie powinny podlegać rozpatrzeniu. Często jednak fiskus mimo wszystko bierze je pod uwagę i wszczyna kontrolę z urzędu.

W piśmie warto zawrzeć swoje dane osobowe i kontaktowe, jeżeli skarżącemu zależy na załatwieniu sprawy i uzyskaniu informacji zwrotnej. Gdy donos na nielegalny wynajem mieszkania nie jest anonimowy, urząd powinien odpowiedzieć na niego pismem z informacjami o sposobie rozwiązania problemu.

Ważne, aby dokument miał postać pisma urzędowego, o zwięzłej treści i czytelnym układzie. Donos powinien wskazywać przede wszystkim na miejsce łamania przepisów, czyli na adres wynajmowanego mieszkania.

Adres wynajmowanej nieruchomości jest obowiązkowy!

Dobrze również, gdy zawiera dane wynajmującego. Informacje te pozwolą bowiem US na przeprowadzenie kontroli skarbowej i sprawdzenie, czy właściciel nieruchomości faktycznie wynajmuje mieszkanie nielegalnie – bez rozliczenia dochodów z fiskusem.

Do przygotowania pisma w sprawie nielegalnego wynajmu mieszkania warto wykorzystać wzór donosu do urzędu skarbowego, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Dokument można złożyć osobiście w urzędzie lub przesłać pocztą.

Kara za nielegalny wynajem mieszkania

Zgłoszenie nielegalnego wynajmu mieszkania powinno skutkować wszczęciem kontroli z urzędu. Taka kontrola ma zweryfikować prawdziwość donosu i wykazać, czy wynajmujący faktycznie nie zgłosił wynajmu i nie odprowadza należnego podatku. Karą w takim przypadku jest najczęściej konieczność uregulowania zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Czasami to jednak nie wszystko – wynajmujący może zostać obciążony karą pieniężną wynikającą z przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Jej wysokość zależna jest od tego, jak potraktowana zostanie sprawa: jako wykroczenie czy przestępstwo skarbowe.

Wykroczeniem nielegalny najem będzie w przypadku, kiedy kwota niezapłaconego podatku okaże się niższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast przestępstwem – nielegalny wynajem będzie w przypadku przekroczenia tej kwoty.

Za wykroczenie skarbowe wynajmującemu grozi kara mandatu w wysokości maksymalnie dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast za przestępstwo skarbowe kara określana jest w liczbę stawek i wysokość stawki dziennej. Najczęściej bywa to od 10 do nawet 720 stawek w kwocie zależnej od takich czynników jak dochody sprawcy, jego możliwości zarobkowe i stosunki majątkowe.

Warto zauważyć przy tym, że wynajmujący nie ma możliwości uniknięcia naliczonej kary w momencie, kiedy ta już zostanie na niego nałożona po przeprowadzeniu postępowania.

Jedyny sposób na uniknięcie kar za nielegalny wynajem mieszkania to zgłoszenie tak zwanego czynnego żalu, czyli przyznanie się do winy i wyjaśnienie okoliczności popełnienia czynu zabronionego, zanim organ sam wykryje wykroczenie czy przestępstwo.

Jeśli wynajmujący zgłosi czynny żal i powoła się, np. na nieświadomość obowiązku odprowadzenia podatku, to będzie zobowiązany jedynie do uregulowania zaległości z odsetkami – uniknie kar dodatkowych.

Słowo końcowe

Każda umowa najmu (nawet ta ustna) powinna być zgłoszona do Urzędu Skarbowego, by uniknąć naruszeń przepisów prawa podatkowego.

Właściciel nieruchomości wynajmowanej na czarno (wynajmowanie lokalu bez podpisywania umowy) musi się liczyć z tym, że prędzej czy później Urząd Skarbowy dowie się o nieleganie wynajmowanym mieszkaniu. Czy to na skutek donosu, czy choćby przez skargę najemcy, jeśli stosunki na linii najemca-wynajmujący ulegną pogorszeniu.

Co grozi za nielegalne wynajmowanie mieszkania? Jeśli wynajmujący nie odprowadza podatku dochodowego do US, łamiąc tym samym prawo w zakresie przestrzegania prawa podatkowego, może spodziewać się kary finansowej. Jej wysokość natomiast zależy od wielu czynników, a więc od tego, czy Urząd Skarbowy zakwalifikuje nielegalny czyn jako:

  • wykroczenie skarbowe (zaległość będzie niższa niż pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia),
  • lub przestępstwo skarbowe (zaległość jest wyższa niż pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).
Minimalna kara, jaką otrzymać może wynajmujący mieszkanie nielegalnie to zapłata zaległego podatku za wszystkie lata wstecz (maksymalnie 5 lat wstecz) + odsetki od tych kwot.

Jeśli chodzi o nielegalny najem – Urząd Skarbowy notuje kilkaset zgłoszeń rocznie, a czasem liczba zgłoszeń sięga nawet tysiąca w skali roku. Bez względu jednak na ilość zgłoszeń w roku, każdorazowo – nielegalny wynajem zostanie potraktowany przez Skarbówkę poważnie i wywoła określone czynności w stosunku do wynajmującego.

Pobierz przygotowany przez nas wzór donosu do US, który zakupić można na samej górze niniejszego artykułu!

Polecane wzory pism: Donos do Urzędu Skarbowego na nielegalną działalność wzór

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Nielegalny wynajem mieszkania – DONOS – wzór