Decyzja o odmowie udzielenia informacji publicznej – wzór

Kategoria:

16.00 

Odmowa udzielenia informacji publicznej wydawana jest na podstawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odmowa następuje w formie decyzji i wymaga uzasadnienia.

Zgodnie z przepisami, uzasadnienie odmowy udzielenia informacji publicznej musi zawierać “ imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji”, a także “oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra […] wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.”

Kiedy organ może odmówić udzielenia informacji publicznej?

Organ nie udostępnia wnioskodawcy informacji, jeśli:

  • żądane informacje nie mają charakteru informacji publicznej,
  • żądane informacje zostały już udostępnione,
  • tryb udostępniania żadnych informacji odbywa się na innych zasadach.

W takich przypadkach organ nie wydaje jednak decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, a jedynie informuje wnioskodawcę o przyczynach braku pozytywnego rozpatrzenia jego wniosku. Z faktyczną odmową udzielenia informacji publicznej można mieć do czynienia, kiedy organ nie mo możliwości udzielenia informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy, czyli gdy informacje są chronione przepisami ustaw szczególnych.

Jak napisać decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej?

Do przygotowania decyzji odmownej organ może wykorzystać sprawdzony wzór decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej. Dokument sporządza się na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Oznacza to, że pismo musi zawierać elementy wymienione w art. 107 § 1 kodeksu, w tym uzasadnienie, czyli wskazanie, jakie dobra prawnie chronione spowodowały odmowę pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Poza tym, jak zostało wspomniane, uzasadnienie uwzględnia:

  • imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania,
  • oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji (dane ogólnie, nie identyfikacyjne).