Wniosek o umorzenie składek KRUS wzór

16.00 

Obowiązek uiszczania składek KRUS dotyczy wszystkich osób prowadzących działalność rolniczą. Czasami zdarza się, że ich regularne opłacanie okazuje się niemożliwe, co prowadzi do zadłużenia rolnika.

W takiej sytuacji – aby uniknąć popadnięcia w spiralę długów – warto przygotować wniosek o umorzenie składek KRUS. Pismo może dotyczyć również rozłożenia długu na raty.

Zaległości w opłacaniu składek KRUS nie powinny zniechęcać rolnika do uregulowania narastającego długu. W pierwszej kolejności warto wystąpić do KRUS z pisemną prośbą o odroczenie terminu płatności lub rozbicie długu na raty.

Jeśli takie rozwiązanie okaże się nieskuteczne, najlepszym wyjściem będzie wniosek o umorzenie składek KRUS w całości lub w części. Oczywiście, prośbę tego typu należy stosowanie uzasadnić. 

Argumentami uzasadniającymi brak terminowego uiszczenia składek będą przede wszystkim problemy finansowe rolnika. Wypełniając wzór wniosku o umorzenie składek KRUS, można powołać się zatem na wszelkie zdarzenia, rachunki i opłaty, które wpłynęły na niemożność uregulowania składek.

Do pisma trzeba dołączyć też materiał dowodowy, na przykład zeznania świadków dotyczące zdarzenia losowego czy pisma z opłatami.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o umorzenie składek KRUS wzór