Wzór pismo do dyrektora szpitala o przyspieszenie operacji

16.00 

Jak napisać pismo do dyrektora szpitala o przyspieszenie operacji? Nie każdy chory wie, że ma prawo złożyć pismo do dyrektora szpitala o przyspieszenie operacji. Taki pisemny wniosek pacjenta może zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli stan danej osoby ulega gwałtownemu pogorszeniu i/lub uniemożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie, na przykład z powodu silnego bólu.

W pewnych okolicznościach możliwe jest przesunięcie terminu planowanego zabiegu, ale chory musi wystąpić w swojej sprawie oficjalnie, czyli złożyć stosowne pismo do dyrektora szpitala.

Jak je przygotować? aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o przyspieszenie operacji, które pobierzesz powyżej.

Kto ma szansę na przyspieszenie operacji?

Podanie o przyspieszenie operacji stawu biodrowego, kolana, łokcia czy innej części ciała lub narządu – niestety nie zawsze jest zasadne – w końcu każdy pacjent chciałby jak najszybciej przejść planowany zabieg i wrócić do zdrowia. Niestety, kolejki oczekujących na procedurę często są niezwykle długie, a w tym czasie stan zdrowia wielu pacjentów ulega pogorszeniu i wymagają oni niemal natychmiast pilnego leczenia.

Choć każdy chory może starać się o przyspieszenie terminu operacji, to największe szanse na powodzenie mają te osoby, które w okresie oczekiwania na wyznaczony termin zabiegu poczuły się znacznie gorzej i mogą wykazać, że dalsze oczekiwanie na operację doprowadzi do nieodwracalnych zmian w ich organizmie, zmniejszając szanse na pełny powrót do zdrowia.

Uzasadnieniem do przyspieszenia operacji jest także ból po choćby małym wysiłku fizycznym, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Pacjentów na operacje planowe umawia się bowiem zgodnie z określonymi zasadami kwalifikacji. Istnieją dwie grupy oczekujących – przypadki pilne i stabilne.

Oczywiście, przypadki pilne zajmują wyższe miejsce w kolejce oczekujących, tj. czekają na zabieg krócej niż pozostali. Wniosek o przyspieszenie operacji ma więc na celu przenieść pacjenta z grupy przypadków stabilnych do grupy przypadków pilnych.

Z wnioskiem o przyspieszenie zabiegu do dyrektora szpitala może wystąpić ten chory, który ze względu na pogarszający się nagle stan zdrowia powinien zostać zakwalifikowany jako przypadek pilny.

Jeśli na podstawie takiego wniosku dyrektor placówki zdecyduje się ponownie rozpatrzyć sytuację pacjenta, zleci jego powtórne zbadanie i ocenę stanu zdrowia – podobnie jak ma to miejsce w momencie pierwotnego kwalifikowania chorych i wpisywania ich na listę oczekujących.

Podsumowując, do kategorii przypadków pilnych można zakwalifikować tych pacjentów, u których:

 • przebieg choroby ma charakter gwałtowny,
 • zachodzi ryzyko pogłębienia problemów zdrowotnych i zmniejszenia szans na powrót do sprawności.

Z tych względów „pilne przypadki” są operowane bezzwłocznie, a przypadki stabilne oczekują cierpliwie na swoją kolej, ustępując jednocześnie miejsca przypadkom pilnym. Jeśli jednak osoba zakwalifikowana jako przypadek stabilny odczuje znaczące pogorszenie stanu zdrowia, powinna zabiegać o przyspieszenie terminu zabiegu operacyjnego.

Jak napisać wniosek o przyspieszenie operacji?

Do sporządzenia wniosku o przyspieszenie operacji pacjent może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór podania o przyspieszenie operacji kolana czy biodra, ponieważ są to pisma stosunkowo uniwersalne. Dokument wypełniony i podpisany przez chorego należy następnie złożyć w tym szpitalu, w którym planowana jest operacja, najkorzystniej – na konkretnym oddziale.

Przepisy nie określają, co taki wniosek powinien zawierać, ale z pewnością musi przyjmować formę oficjalnego podania i uwzględniać co najmniej takie elementy jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata – dyrektora szpitala, ewentualnie ordynatora lub kierownika oddziału szpitalnego,
 • treść wniosku z uzasadnieniem,
 • zwrot grzecznościowy: np. proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby,
 • podpis wnioskodawcy.

Dokument pacjent może złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym. Jednak jak uzasadnić taki wniosek, aby został rozpatrzony pozytywnie? Niezależnie od tego, czy pismo do dyrektora to prośba o przyspieszenie operacji biodra, czy kolana, chory musi wykazać, że powinien zostać przekwalifikowany z przypadku stabilnego na przypadek pilny.

Oznacza to, że dokument powinien wskazywać na pogorszenie stanu zdrowia – znaczące i gwałtowne. Co wskazuje na pogorszenie stanu pacjenta? Argumentami, których można użyć, będą:

 • silny ból, który nie ustępuje po zażyciu mocnych środków przeciwbólowych,
 • brak reakcji na środki lecznicze czy rehabilitację,
 • uniemożliwienie wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia,
 • uniemożliwienie normalnego funkcjonowania, na przykład samodzielnego poruszania się.
Krótko mówiąc, z wniosku powinno wynikać, że stan pacjenta pogorszył się znacząco od momentu wpisania go na listę oczekujących oraz że dalsze oczekiwanie na wyznaczony termin operacji wiąże się dla chorego z ryzykiem utraty pracy (środków do życia), uciążliwością codziennego funkcjonowania z silnym bólem czy też z utratą szansy na powrót do zdrowia.

Co zrobić w przypadku odmowy?

Po złożeniu wniosku o przyspieszenie operacji dyrektor może zadecydować o ponownym przebadaniu pacjenta i ocenie jego stanu zdrowia. Istnieje też ryzyko, że dyrektor odmówi choremu i nakaże cierpliwie oczekiwać na swoją kolej. Co wtedy może zrobić pacjent?

Należy pamiętać, że żaden ubezpieczony nie jest objęty rejonizacją, a to oznacza, że operację na NFZ można wykonać w każdym szpitalu. Jeśli więc chory znajdzie placówkę z krótszymi okresami oczekiwania na zabieg, nic nie stoi na przeszkodzie, aby „zmienił kolejkę”.

Oczywiście w takim przypadku należy najpierw zrezygnować ze swojego miejsca w kolejce, a dopiero później zapisać się na listę oczekujących do innej placówki.

Żaden pacjent nie może być bowiem zapisany do dwóch kolejek oczekujących na operację jednocześnie – potrzebuje również skierowania od lekarza prowadzącego, a jego zwrot otrzyma dopiero po wypisaniu się z pierwszej kolejki.

Jeśli zaś w żadnym szpitalu kolejki oczekujących na dany zabieg nie są krótsze lub gdy podróż nie wchodzi w grę, warto przemyśleć zapisanie się do placówki prywatnej. Zabieg może okazać się kosztowny, ale czasami czas ma ogromne znaczenie, a zdrowie jest bezcenne, dlatego w sytuacji bez wyjścia rezygnacja z operacji na NFZ bywa najlepszym rozwiązaniem.

Również w takim przypadku warto pamiętać o powiadomieniu szpitala o swojej rezygnacji z zabiegu. Pozwoli to skrócić czas oczekiwania dla pozostałych pacjentów.

Zsumowanie informacji

Szpital planując operacje, kwalifikuje pacjenta do jednej z dwóch grup oczekujących:

 • przypadek pilny,
 • lub przypadek stabilny.

Jeśli jednak bez względu na grupę zakwalifikowania pacjenta, jego sytuacja zdrowotna uległa pogorszeniu (jego stan zdrowia uniemożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie lub powoduje duży ból, co oznaczać może gwałtowny rozwój choroby), pacjent ma prawo napisać podanie o przyspieszenie operacji.

W napisaniu podania bardzo pomocny okaże się przygotowany przez nas wzór pisma, które pobierzesz na samej górze. Pamiętaj, że podanie o przyspieszenie terminu operacji musi zawierać kilka istotnych informacji, aby dyrektor szpitala mógł pozytywnie odnieść się do prośby pacjenta.

Wcześniejszy termin operacji jest jak najbardziej możliwy, nawet jeśli pacjent został wpisany na listę osób oczekujących.

Służba zdrowia ma obowiązek rozpoznać wniosek pacjenta i sprawdzić zasadność jego prośby. Czasem prośba dotycząca przyspieszenia terminu operacji to jedyne rozwiązanie dla cierpiącego pacjenta.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór pismo do dyrektora szpitala o przyspieszenie operacji