Deklaracja przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej wzór

16.00 

Gotowy do wypełnienia wzór deklaracji przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa spółdzielczego.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja ta powinna zostać złożona na piśmie pod rygorem nieważności.

W ramach takiej deklaracji osoba posiadająca prawa do lokalu w budynku podlegającym spółdzielni prosi o przyjęcie jej na członka spółdzielni i zobowiązuje się stosować między innymi do postanowień statutu czy regulaminów, w tym zwłaszcza do przepisów, które dotyczą obowiązków finansowych i zasad użytkowania lokali.

Dokument powinien zawierać oznaczenie lokalu oraz dane jego właściciela, czyli osoby sporządzającej deklarację.

Zgodnie z przepisami, podpisana przez przystępującego deklaracja przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej powinna zawierać jego:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce zamieszkania,
  • w przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę,
  • ilość zadeklarowanych udziałów,
  • dane dotyczące wkładów, jeżeli statut przewiduje ich wnoszenie,
  • adres do doręczeń.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Deklaracja przystąpienia do spółdzielni mieszkaniowej wzór