Wniosek o dobrowolne poddanie się karze – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać wniosek o dobrowolne poddanie się karze? Dobrowolne poddanie się karze pozwala oskarżonemu skrócić rozprawę i szybko uzyskać wyrok. Wniosek o samoukaranie można złożyć w każdej sprawie, poza sytuacją, gdy oskarżonemu zarzucono zbrodnię.

We wniosku o dobrowolne poddanie się karze, oskarżony proponuje odpowiednią dla siebie karę. W trakcie posiedzenie, na którym zostaje rozpatrywana sprawa, sąd  może uzależnić uwzględnienie wniosku od zmiany tej propozycji, w przypadku gdy uzna ją za nieodpowiednią.

Ważne w orzeczeniu wnioskowanej kary jest przeświadczenie sądu, iż wszelkie okoliczności sprawy zostały wyjaśnione. Wniosek nie zostanie uwzględniony, jeśli sprzeciwi się mu prokurator lub pokrzywdzony.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie.

Określenie sądu i wydziału

Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego składamy do właściwego sądu I instancji, czyli do tego, przed którym toczy się postępowanie karne w sprawie.

Określenie wnioskodawcy

Sąd, na tym etapie postępowania posiada już wszelkie dane identyfikacyjne oskarżonego, dlatego też wystarczy podać imię i nazwisko oraz imię ojca.

Wskazanie sygnatury sprawy pierwotnej

Należy wskazać sygnaturę, pod którą Sąd prowadzi przedmiotową sprawę.

Określenie rodzaju pisma

W nagłówku należy określić rodzaj pisma. Pomimo iż prawo procesowe wprost tego nie wymaga, to doktryna oraz judykatura stoi na stanowisku, iż petitum każdego pisma procesowego winno być prawidłowo określone.

Bartosz Piech
Bartosz Piech
Prawnik specjalizujący się w prawie korporacyjnym oraz prawie zamówień publicznych.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze – wzór