Wniosek o rozłożenie na raty zasądzonego świadczenia wzór

16.00 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Jest to rozwiązanie, które służy interesowi dłużnika, dlatego to on składa wniosek o rozłożenie na raty zasądzonego świadczenia.

Z prośbą może wystąpić w przypadku, kiedy z powodów przez siebie niezawinionych nie jest w stanie jednorazowo spełnić zasądzonego świadczenia. 

Składany do sądu wniosek o rozłożenie na raty zasądzonego świadczenia ma na celu z jednej strony zapewnienie wierzycielowi skutecznego uzyskania należnego świadczenia, zaś z drugiej strony umożliwienie dłużnikowi zaspokojenia wierzyciela. Sąd bierze więc pod uwagę interesy obu stron.

Aby ubiegać się o rozłożenie świadczenia na raty, dłużnik może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o rozłożenie na raty zasądzonego świadczenia, argumentując prośbę okolicznościami, które uzasadniają wyjątkowość danej sytuacji.

Argumenty dłużnika mogą dotyczyć jego niekorzystnego stanu majątkowego, zdrowotnego czy rodzinnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o rozłożenie na raty zasądzonego świadczenia wzór