Gwarancja na wykonanie projektu – wzór

16.00 

Projekt to dzieło, dlatego na wykonane prace projektowe przysługuje inwestorowi rękojmia obejmująca okres 2-letni. Gwarancja na wykonanie projektu nie może obejmować okresu krótszego, zatem wykonawca często przewiduje taką ochronę na okres nieco dłuższy, na przykład 3-letni.

Gwarancja powinna zostać udzielona na piśmie, a do przygotowania takiego dokumentu można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór gwarancji na wykonanie projektu.

Gwarancja w umowach o prace projektowe powinna odnosić się do jakości opracowanej dokumentacji projektowej. Dotyczy ona odpowiedzialności wykonawcy za ukryte wady dokumentacji.

Chociaż w czasie opracowywania projektu jest on traktowany jako dzieło, to w momencie przeniesienia własności dokumentacja projektowa staje się już towarem, dlatego można udzielić na nią gwarancji jakości jak na każdy produkt.

Gwarancja na wykonanie projektu powinna odnosić się do długości okresu gwarancji oraz zasad jej realizacji, w tym sposobu usuwania powstałych wad, a także kosztów, jakie mogą zostać naliczone w związku z wystąpieniem wad.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Gwarancja na wykonanie projektu – wzór