Gwarancja na wykonanie przyłącza wodociągowego – wzór

16.00 

Wykonanie przyłącza jest kosztowną i czasochłonną usługą budowlaną, na którą przysługuje inwestorowi 2-letni okres rękojmi. Dodatkowo wykonawca może udzielić inwestorowi również dobrowolnej gwarancji.

Gwarancja na wykonanie przyłącza wodociągowego nie może obejmować jednak okresu krótszego niż okres rękojmi, co oznacza, że musi obowiązywać przez co najmniej 24 miesiące. 

Udzielona przez wykonawcę gwarancja na wykonanie przyłącza wodociągowego to zapewnienie o jego jakości. Taki dokument musi opisywać procedurę zgłaszania wykrytych wad przyłącza oraz sposób, w jaki takie zgłoszenia zostaną rozpatrzone.

Z reguły wraz z udzieleniem gwarancji wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłaszanych usterek we wskazanym terminie. Gwarancja może określać też wyłączenia z ochrony oraz zasady prawidłowej konserwacji przyłącza. 

Dokument gwarancji można przygotować w oparciu o nasz wzór gwarancji na wykonanie przyłącza wodociągowego. Druk uwzględnia oświadczenie dotyczące odpowiedzialności gwaranta oraz opis procedury gwarancyjnej. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Gwarancja na wykonanie przyłącza wodociągowego – wzór