Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko

Kategorie: ,

16.00 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Czasami jednak obowiązek ten może zostać odroczony.

Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko powinna wpłynąć wtedy do dyrektora szkoły odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania małego ucznia. 

Zawiadomienie o tym, że dziecko nie podejmie w danym roku obowiązku szkolnego, przygotowują jego rodzice. Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór informacji o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko. Druk pozwala odroczyć obowiązek szkolny o jeden rok. 

Odpowiednio złożona informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko zobowiązuje małego ucznia do kontynuowania nauki w przedszkolu.

Pismo należy złożyć w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie obowiązku szkolnego jest uzasadnione, jeśli dziecko otrzymało takie zalecenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Informacja o niepodejmowaniu obowiązku szkolnego przez dziecko