Karta informacyjna innowacji pedagogicznej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Kartę informacyjną innowacji pedagogicznej przygotowuje nauczyciel odpowiedzialny za jej wdrożenie lub jej autor. Dokument określa datę wdrożenia innowacji, a także ewentualne koszty i źródła jej finansowania.

Karta informacyjna innowacji pedagogicznej powinna wskazywać na:

  • rodzaj innowacji pedagogicznej, 
  • osoby objęte działaniami,
  • zajęcia edukacyjne objęte innowacją,
  • liczbę godzin dydaktycznych przewidywanych do realizacji innowacji. 

Jak przygotować taką kartę? Dokument jest stosunkowo skomplikowany i bardzo rozbudowany, dlatego najkorzystniej jest wypełnić gotowy wzór karty informacyjnej innowacji pedagogicznej, który uwzględnia między innymi:

  • opis nowatorskich rozwiązań (metodycznych, programowych, organizacyjnych),
  • uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji,
  • cel główny i cele szczegółowe wprowadzenia innowacji,
  • harmonogram działań.

Karta informacyjna innowacji pedagogicznej przewiduje także korzyści z wdrożenia innowacji – dla szkoły, rodziców i uczniów. Powinna zawierać również propozycje możliwych sposobów ewaluacji innowacji pedagogicznej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Karta informacyjna innowacji pedagogicznej – wzór