Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd PGE

Kategorie: , Tag:

16.00 

Wysoki rachunek za prąd może spędzać sen z powiek osobom, które nie dysponują odpowiednią ilością oszczędności na pokrycie całej kwoty widniejącej na fakturze za energię elektryczną.

W takiej sytuacji, zamiast zaciągać pożyczkę czy bezczynnie czekać na dalsze działania ze strony dostawcy energii warto przygotować pismo z prośbą o rozłożenie rachunku na raty. Jest to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać między innymi klienci firmy PGE. 

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o rozłożenie na raty rachunku za prąd w PGE wraz z przykładowym uzasadnieniem.

Kto może rozłożyć rachunek za prąd na raty?

Dostawcy energii stosują różne rozwiązania, które mają na celu udzielenie klientom pomocy w zakresie uregulowania zaległych rachunków. Część przedsiębiorstw proponuje umorzenie lub obniżenie odsetek, umorzenie części lub całości zadłużenia w przypadkach uzasadnionych, a także prolongaty faktur czy właśnie rozłożenie rachunku na raty.

Z opcji tych nie skorzysta jednak klient z nieciekawą historią płatności. Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd PGE będzie rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem historii płatności. 

Osoba, która często zalegała z płatnościami, płaciła rachunki po terminie, po naliczeniu odsetek czy nawet po ostatecznym wezwaniu do zapłaty przed „odcięciem” prądu, może spodziewać się odpowiedzi odmownej. 

Poza tym istotne przy rozpatrywaniu prośby o płatność ratalną będą również:

 • aktualna sytuacja finansowa/materialna odbiorcy energii,
 • możliwość uiszczenia zaległej płatności w ratach, czyli wskazanie źródeł ich finansowania. 

Jeśli PGE nie będzie miało pewności, iż klient poradzi sobie z terminową spłatą zaległej faktury i regulowaniem faktur bieżących, nie wyrazi zgody na płatność ratalną. Jeżeli zaś rozpatrzy takie pismo pozytywnie, ustali z odbiorcą dokładny harmonogram spłaty, czyli określoną ilość rat i wysokość każdej transzy wraz z terminami płatności.

Jak napisać wniosek o rozłożenie rachunku za prąd na raty?

Do przygotowania pisma z prośbą o rozłożenie rachunku za prąd na raty warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór – wzór wniosku o rozłożenie na raty rachunku za prąd PGE. Wcześniej klient może skontaktować się z firmą również telefonicznie, osobiście (udając się do jednej z placówek) lub przez Internet. Pozwoli to upewnić się, iż w danym momencie istnieje możliwość złożenia wniosku o płatność ratalną. 

Dokument powinien uwzględniać między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane przedsiębiorstwa energetycznego,
 • dane klienta,
 • oznaczenie wysokości długu (faktura i ewentualne odsetki),
 • prośbę o rozłożenie płatności na raty z propozycją harmonogramu spłat,
 • uzasadnienie,
 • czytelny podpis.

Pismo o rozłożenie na raty rachunku za prąd PGE musi zawierać co najmniej trzy kluczowe informacje:

 • przyczynę braku możliwości zapłaty rachunku (opis trudnej sytuacji materialnej, życiowej, finansowej),
 • wyjaśnienie, jak płatność ratalna pozwoli klientowi uregulować dług,
 • wyjaśnienie, w jaki sposób klient będzie regulował bieżące rachunki oraz raty, czyli wskazanie źródeł finansowania. 

Uzasadnieniem wniosku o płatność ratalną w przypadku rachunku za prąd może być trudna sytuacja klienta związana z:

 • utratą pracy,
 • degradacją ze stanowiska pracy,
 • ciężką chorobą,
 • zdarzeniem losowym,
 • koniecznością zawieszenia działalności gospodarczej,
 • niepełnosprawnością członka rodziny, itd. 

Z kolei źródłem finansowania rat może być między innymi pomoc socjalna z MOPS czy GOPS, jak chociażby zasiłek celowy. 

Czym skutkuje brak płatności faktury za prąd?

Brak terminowej płatności rachunku za prąd doprowadzi przede wszystkim do podwyższenia kwoty na fakturze o odsetki. Początkowo firma energetyczna będzie upominała klienta i przypominała mu o konieczności uregulowania zaległego rachunku, przesyłając kolejne faktury opiewające na wyższe kwoty.

W przypadku zalegania z płatnościami przez okres przekraczający 30 dni odbiorca energii może spodziewać się już ostatecznego wezwania do zapłaty z nowym terminem 2 tygodni. Po tym czasie firma będzie miała prawo wstrzymać dostawy energii do danego odbiorcy, czyli kolokwialnie “odciąć” mu prąd. 

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, przedsiębiorstwo energetyczne rozpocznie również procedurę windykacyjną. Może dojść do zajęcia majątku dłużnika, a także do wpisania go do rejestru osób zadłużonych, co uniemożliwi mu w przyszłości na przykład wzięcie kredytu w banku. Warto zatem podjąć działania, które nie dopuszczą do takiej sytuacji. 

Wniosek o rozłożenie rachunku na prąd za raty jest nieodpłatny. Konsument nie traci niczego na podjęciu próby zawarcia z dostawcą energii ugody, która zakłada rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności czy umorzenie odsetek. Jest to o wiele korzystniejsze rozwiązanie niż sięgnięcie po pożyczkę, której oprocentowanie sprawi, że sytuacja finansowa odbiorcy energii pogorszy się jeszcze bardziej. 

Warto pamiętać również, że ubieganie się o rozłożenie na raty płatności za fakturę zaległą nie zwalnia konsumenta z obowiązku regulowania bieżących rachunków. Należy mieć to na uwadze, proponując dostawcy energii własny harmonogram spłat tak, aby faktycznie być w stanie regulować jednocześnie raty i rachunki bieżące.

Zsumowanie

Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd w PGE, to formalna prośba skierowana do dostawcy energii elektrycznej o możliwość spłacenia rachunku za prąd w ratach, zamiast jednorazowo. Takie wnioski są zazwyczaj składane w sytuacjach, gdy klient ma trudności finansowe lub nie jest w stanie uregulować całego zadłużenia w jednym terminie.

Z wnioskiem o spłatę rachunku za prąd PGE w ratach należy wnioskować jak najszybciej, aby uniknąć naliczania odsetek za nieterminową spłatę oraz wstrzymanie dostaw energii elektrycznej.

Na samej górze pobierzesz gotowy wzór wniosku z przykładowym uzasadnieniem, który wystarczy uzupełnić swoimi danymi.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o rozłożenie na raty rachunku za prąd PGE